Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

DuvTeaterns dramaklubb för unga bygger på gemenskap

Fem ivriga unga träffas varannan vecka för att lära sig mer om teater och drama. DuvTeaterns Dramaklubb är populär och uppskattas av deltagarna.

Det är roligt och alla är kivoga och kommer så bra på olika lekar.

Så beskriver några av deltagarna i DuvTeaterns dramaklubb för unga verksamheten som startade under vårvintern 2017. Dramaklubben träffas varannan vecka och tar sig an olika teman.

– Det kan vara fokus på rörelse, röst eller berättelser, berättar Sara Sandén som är en av ledarna som ansvarar för verksamheten.

Ibland kan vissa tematiska helheter sträcka sig över en längre tid. Under 2018 fick dramaklubben bekanta sig med scenografibygget av Hans och Greta på Svenska Teatern, sedan se föreställningen och efter den ännu jobba vidare med temat.

Sandén är glad över att dramaklubben blivit en regelbunden verksamhet och att samma människor haft möjligheten att utvecklas tillsammans – alla deltagare har varit med sedan starten.

– Det kostar inte något för deltagarna att delta. Det finns också plats för nya deltagare, säger Sandén.

Skapa tillsammans

Hela DuvTeaterns verksamhet genomsyras av gemenskap.

– På våra gemensamma evenemang möter klubbdeltagarna andra aktörer inom DuvTeatern och det övriga teaterfältet och är på så sätt en del av en större gemenskap. 

Ungdomarna själva tycker att dramaklubben är viktig och bra för att de får lära sig nya saker och göra sådant de inte gjort förut.

– Jag tycker det är roligt med dramaklubben när man dansar, säger en av deltagarna.

Enligt Sandén finns det en gemensam glädje i när de bygger upp fina scener och skapar tillsammans. Som ledare är hon noga med att lyssna på deltagarnas idéer men försöker också utmana dem.

– Dramaklubben ger utrymme för att få uttrycka sig på sitt eget sätt och att lära sig att både ge och ta plats.

Klubben skulle inte var möjlig utan stödet från BMR.

– Det är en jätteviktig verksamhet för de unga som de uppskattar.

Bildtext: ”I dramaklubben lär man sig nya saker, typ skuggteater var sånt man kanske sett, men inte gjort förut”, säger en av deltagarna.

Kort om DuvTeatern

DuvTeatern är en teater för egensinniga och unika scenkonstnärer och teaterarbetare med olika funktionsvariationer. Förutom DuvTeaterns ensemble, som jobbar med föreställningarna, består teatern också av dramaklubbar för teaterintresserade unga och vuxna. Dessutom arrangerar DuvTeatern bland annat presentationer, workshops och improvisations- och diktuppträdanden. Teatern grundades 1999 och firade 20-årsjubileum under 2019.

Du kanske också vill läsa

Helsingfors universitet forskar i hur små barn inkluderar och exkluderar andra barn

Läs mer

Ätstörningsvård på svenska fortsätter genom projekt Livslust

Läs mer

Tvärminne vill berätta varför Östersjön är värd att bevaras

Läs mer

På Villa Elba har man tid att se alla

Läs mer