Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Stiftelsen BMR:s högsta beslutsfattande organ är styrelsen. Styrelsen består av sju personer och leds av Mia Holmbäck (ordförande sedan januari 2021). Läs mer om styrelsemedlemmarna här.

Stiftelsens operativa arbete leds av vd Birgitta Forsström (sedan maj 2021). På kansliet i Helsingfors jobbar ytterligare fyra personer: John Juslin, finansdirektör och vice vd, Sonja Ollas-Airinen, specialsakkunnig, Annika Ekblad, specialsakkunnig och Erika Grönlund, administrativ koordinator.

Birgitta Forsström är styrelsemedlem i föreningen Stiftelser och fonder och i Dialogpausstiftelsen.

Organisationsmodell

Grafisk bild över Stiftelsen BMR:s organisation.

Sakkunnigutskott

Från och med 2023 har Stiftelsen BMR ett sakkunnigutskott som bereder de ansökningar som lämnas in vid stiftelsens årliga ansökningsprocess varje höst.  

Det nya sakkunnigutskottet för utdelning består av tolv personer med expertis inom områden som berör barn och unga: socialvetenskaper, pedagogik, forskning och högre utbildning. De sakkunniga väljs för ett år i taget och kan väljas för högst tre år.

Sedan tidigare har Stiftelsen BMR ett finansutskott som består av fyra utomstående sakkunninga. Finansutskottet är ett rådgivande organ för vd:n och finansdirektören. Medlemmarna i finansutskottet kan väljas för högst fem år.