Vi stödjer barn och unga

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr stödjer barns och ungas välmående och lika möjligheter till en trygg uppväxt och ett gott liv.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr arbetar professionellt med integritet och respekt för donatorns vilja. Vi beviljar bidrag till organisationer som på olika sätt stödjer barn och unga. Vi är religiöst och politiskt oberoende och har en ansvarsfull placeringsverksamhet.

Ansökningar

Till stiftelsens främsta uppgifter hör att understöda privat upprätthållen småbarnspedagogik, eftermiddagsverksamhet för skolelever, sommarrekreation för barn och organisationer med aktiviteter och verksamhet för barns och ungas välmående.

Stiftelsen har ansökningstid varje år i september. Endast organisationer kan ansöka om bidrag av oss, enskilda personer kan inte ansöka.

Ansökan för verksamhet och projekt 2023 öppnar i september. Anvisningarna för ansökan uppdateras sommaren 2022.

Nytt för i år är att ansökan om bidrag för läger öppnar 1 augusti. Ansökan om bidrag för läger kommer efter det att vara kontinuerlig vilket betyder att man kan ansöka om bidrag för läger när som helst under året.

På vår webbplats hittar du information om samtliga beviljade bidrag under rubriken FINANSIERADE PROJEKT. Du hittar information om vem som beviljats bidrag, för vilket ändamål och vilken summa. Läs mer om utdelningen 2022 här.

Här kan du läsa våra anvisningar och prioriteringar för år 2022.