Vi stödjer barn och unga

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes främsta mål är att öka välmående för barn och unga genom att skapa hopp och framtidstro.

Stiftelsen beviljar bidrag till organisationer som på olika sätt stödjer barn och unga, till exempel genom förebyggande verksamhet eller genom fokuserad verksamhet för att förhindra barnfattigdom och utslagning.

Stiftelsen BMR arbetar professionellt med integritet och respekt för donatorns vilja. Vi är religiöst och politiskt oberoende och har en ansvarsfull placeringsverksamhet.

Ansökningar

Du kan ansöka om bidrag för läger när som helst under året.

Den allmänna ansökningsrundan för projekt och verksamhet är öppen i september. Endast organisationer kan ansöka om bidrag. Information om utdelningen 2023 hittar du här. Vill du läsa anvisningarna och prioriteringarna för 2023 så hittar du dem på vår webbplats.

Genom våra bidrag vill vi stödja en trygg och meningsfull tillvaro för barn och unga. Vi stödjer verksamhet och projekt vars syfte är att på olika sätt bidra till barns och ungas välmående. Genom våra bidrag stödjer vi också professionalitet och kompetenshöjande åtgärder för dem som jobbar med barn och unga.