Låt oss tända stjärnögon

Som en engagerad stiftelse i tiden vill Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr stödja barns och ungas välmående och lika möjligheter till en trygg uppväxt och ett gott liv.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr arbetar professionellt med integritet och respekt för donatorns vilja. Vi beviljar bidrag till organisationer som på olika sätt stödjer barn och unga. Vi är religiöst och politiskt oberoende och har en ansvarsfull placeringsverksamhet

Ansökningar

Till stiftelsens främsta uppgifter hör att understöda privat upprätthållen småbarnspedagogik, eftermiddagsverksamhet för skolelever, sommarrekreation för barn och organisationer med olika typers aktiviteter och stödverksamhet för barn och unga.

Stiftelsen har ansökningstid varje år i september. Endast organisationer kan ansöka om bidrag av oss, enskilda personer kan inte ansöka.

Alla sökanden har fått svar på sina ansökningar 22.1.2021. Vi önskar bidragsmottagarna lycka till med sin verksamhet och sina projekt!

Här på hemsidan kan du läsa mer om vår utdelning. Listan på bidragsmottagare och plock ur utdelningen finns under Finansierade projekt.

Här kan du läsa våra anvisningar och prioriteringar för år 2021.