Vi stödjer barn och unga

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes främsta mål är att öka välmående för barn och unga genom att skapa hopp och framtidstro.

Stiftelsen beviljar bidrag till organisationer som på olika sätt stödjer barn och unga, till exempel genom förebyggande verksamhet eller genom fokuserad verksamhet för att förhindra barnfattigdom och utslagning.

Stiftelsen BMR arbetar professionellt med integritet och respekt för donatorns vilja. Vi är religiöst och politiskt oberoende och har en ansvarsfull placeringsverksamhet.

Ansökningar

Ansökan för verksamhet och projekt 2023 är stängd. Den var öppen i september. Vill du läsa anvisningarna och prioriteringarna för 2023 så hittar du dem på vår webbplats.

Genom våra bidrag vill vi stödja en trygg och meningsfull tillvaro för barn och unga. Vi stödjer verksamhet och projekt vars syfte är att på olika sätt bidra till barns och ungas välmående. Genom våra bidrag stödjer vi också professionalitet och kompetenshöjande åtgärder för dem som jobbar med barn och unga.

Stiftelsen har ansökningstid varje år i september. Endast organisationer kan ansöka om bidrag av oss, enskilda personer kan inte ansöka.

Du kan ansöka om bidrag för läger när som helst under året. Med andra ord är ansökan om bidrag för läger kontinuerlig.

På vår webbplats hittar du information om samtliga beviljade bidrag under rubriken FINANSIERADE PROJEKT. Du hittar information om vem som beviljats bidrag, för vilket ändamål och vilken summa. Läs mer om utdelningen 2022 här.