BEVILJADE BIDRAG

Med hjälp av sökfunktionen nedan får du information om vem som beviljats bidrag, för vilket ändamål och storleken på bidraget. Alla beviljade bidrag kommer från och med år 2021 att publiceras i denna form.

Listor över vem som beviljades bidrag för verksamhet eller projekt år 2020 och 2019 hittar du här:

Finansierade projekt