Ansökan för verksamhet och projekt 2023

Ansökningsanvisningar

Ansökan för verksamhet och projekt för 2023 är stängd. Information om vem som beviljats bidrag publicerades 25 januari 2023. Du hittar samtliga bidragsmottagare här.

Ansökan om bidrag för läger är öppen. Du kan du ansöka om bidrag för läger när som helst under året. Läs mer om ansökan om bidrag för läger här.

Tänk på detta innan ni börjar med er ansökan:

 • Gör ansökan omsorgsfullt i ansökningssystemet och sänd in den senast 30 september 2022.
 • Ansökan ska innehålla en tydlig plan och en realistisk budget där inkomster och utgifter är i balans.
 • All väsentlig information ska finnas i själva ansökningsblanketten. Du kan också lägga till bilagor i blanketten.
 • Tänk på frågorna vad, vem, för vem, när, hur och varför när du ansöker. Om du ansöker för ett projekt tänk på vilket problem du vill lösa med ett eventuellt bidrag, och vem som skulle ha mest nytta av projektet.
 • Du ska använda bidraget för det ändamålet ansökan gäller. Om planen eller tidtabellen förändras ska du vara i kontakt med oss på Stiftelsen BMR och diskutera förändringarna.
 • Om bidrag har beviljats för material ska det delas ut gratis.
 • Du får besked om er ansökan av vår styrelse i månadsskiftet januari–februari 2023.
 • Vi följer upp och läser alla redovisningar noggrant. Notera att bidrag för verksamhet eller projekt som beviljades för 2021 borde ha redovisats senast 30 april 2022 om inte uppskov för redovisningen beviljats. Vi behandlar er nya ansökan först efter att redovisningen är inlämnad. 

Läs gärna intervjun med vår specialsakkunniga Sonja Ollas-Airinen om hur man gör en bra ansökan till BMR (23.3.2023).

Observera om ansökan för läger  Från och med 1 augusti 2022 har ansökan för läger fri ansökningstid. Du kan ansöka om bidrag för läger när som helst under året med en egen blankett. 

I år kan du inte ansöka om bidrag för parker och lekplatser.  Stiftelsen BMR beviljade sammanlagt över 500 000 euro för parker och lekplatser på olika håll i Finland åren 2021 och 2022. 

Ansökan för projekt och verksamhet 2023

Genom våra bidrag vill vi stödja en trygg och meningsfull tillvaro för barn och unga. Vi stödjer verksamhet och projekt vars syfte är att på olika sätt bidra till barns och ungas välmående. Genom våra bidrag stödjer vi professionalitet och kompetenshöjande åtgärder för dem som jobbar med barn och unga.

Prioriteringar 2023

Vi prioriterar projekt och verksamhet som ingjuter framtidstro i barn och unga och som gör dem delaktiga i att skapa sin framtid. Vi önskar också se satsningar som förebygger eller lindrar barnfattigdom

För projekt i Karleby prioriterar vi också initiativ som stärker det svenska språket.

Nytt i ansökningssystemet

Du som ansökt om bidrag av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne tidigare kommer att märka att ansökan grupperas på ett nytt sätt i det webbaserade ansökningssystemet och att ansökningsblanketterna ser en aning annorlunda ut än tidigare. Hoppas du trots det lätt ska hitta din grupp och din blankett. Läs mer om grupperingarna längre ner på denna sida.

Vanliga frågor

Vem kan ansöka om bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne?

Organisationer, föreningar, samfund, utbildningsanordnare med flera. Privatpersoner kan inte ansöka om bidrag.

För vad kan man ansöka om bidrag?

Privata aktörer inom småbarnspedagogik och inom lagstadgad eftermiddagsverksamhet kan ansöka om ett årligt verksamhetsbidrag för löpande kostnader. Organisationer och föreningar kan ansöka om verksamhetsbidrag för den del av sin verksamhet som sammanfaller med BMR:s målsättning att stödja barns och ungas välmående. 

Aktörer inom utbildningssektorn (småbarnspedagogik,grundläggande utbildning, andra stadiet, universitet och högskolor, fri bildning, musikinstitut med flera) och andra organisationer (till exempel föreningar, förbund och samfund) kan ansöka om ettåriga eller fleråriga projektbidrag för bland annat barns och ungas psykosociala välmående eller pedagogiska utveckling samt fritidssysselsättning inom konst, kultur, motion och idrott. 

Universitet och högskolor kan ansöka om bidrag för forskning och för utvecklings- och fortbildningsprojekt som stödjer professionaliteten hos dem som jobbar med barn och unga.

När kan man ansöka om bidrag?

Ansökningstiden pågår 1–30 september 2022. Observera, ansökan för bidrag för läger har fri ansökningstid och ansökan görs via en separat webblankett. Läs mera här.

Hur ansöker man om bidrag?

Du ansöker om bidrag via vårt webbverktyg som kallas Rimbert. Ansökan görs på bmr.rimbert.fi där du hittar våra ansökningsblanketter.

Behöver du hjälp med din ansökan eller vill du diskutera din ansökan med våra experter?

I september 2022 ordnar vi flera tillfällen för dig som vill diskutera din ansökan.

I Karleby: 

Birgitta Forsström och specialsakkunniga Sonja Ollas-Airinen besöker Karleby onsdagen 7 september 2022. Då kan du boka tid för kort personlig rådgivning på plats. Boka tid elektroniskt via följande LÄNK.

Via Zoom:

Sonja Ollas-Airinen ger rådgivning om ansökan via Zoom, måndagen 12 september och tisdagen 20 september 2022.

Boka tid för rådgivning med Sonja måndagen 12 september via denna LÄNK.

Boka tid för rådgivning med Sonja tisdagen20 september via denna LÄNK.

Ny gruppering av ansökningsblanketterna

År 2022 grupperas ansökningarna på ett nytt sätt i det webbaserade ansökningssystemet. Du som ansökt om bidrag av Stiftelsen BMR kommer att märka att ansökan har en ny gruppering och att blanketterna ser en aning annorlunda ut än tidigare. Hoppas du trots det lätt ska hitta din grupp och din blankett. 

Småbarnspedagogik

Verksamhetsbidrag: Privata daghem, öppna daghem och gruppfamiljedaghem utanför hemmet som inte har köpavtal med kommunen kan beviljas bidrag för sin löpande verksamhet. Bidrag beviljas inte för kläder för personalen, renoveringar eller traktering för föräldrar. 

Projektbidrag: Projekt som på olika sätt stödjer alla barns välmående på ett eller flera daghem kan beviljas bidrag. Förutom privata daghem kan t.ex. kommunala daghem, svenska språkbadsdaghem och daghemmens föräldraföreningar ansöka om bidrag. 

Du kan välja mellan följande områden i din ansökan för projektbidrag:

 • Psykosocialt välmående 
 • Pedagogisk utveckling
 • Konst & kultur
 • Motion & idrott
 • Övrig fritidsverksamhet
 • Övrigt

OBS! Om din ansökan gäller forskning eller fortbildning inom småbarnspedagogik ska du ansöka inom gruppen Utbildning och forskning.

Eftermiddagsverksamhet

Verksamhetsbidrag: Lagstadgad morgon- och eftermiddagsvård för årskurs 1–2 som ordnas 5 dagar i veckan av privata aktörer kan beviljas bidrag för sin löpande verksamhet. Bidrag beviljas inte för kläder för personalen, renoveringar eller traktering för föräldrar. Om er organisation ansöker för flera eftisar ska ni ansöka för varje eftis separat.

Projektbidrag: Projekt som på olika sätt stödjer alla barns välmående på ett eller flera eftisar kan beviljas bidrag. Förutom privata aktörer kan även kommunala eftisar ansöka. Vi stödjer anskaffningar som hänför sig till projektet.

Du kan välja mellan följande områden i din ansökan för projektbidrag:

 • Psykosocialt välmående 
 • Pedagogisk utveckling
 • Konst & kultur
 • Motion & idrott
 • Övrig fritidsverksamhet
 • Övrigt

Utbildning och forskning

Projektbidrag: Aktörer inom förskolan, den grundläggande utbildningen, andra eller tredje stadiet, den fria bildningen eller musikinstitut kan beviljas ettåriga eller fleråriga projektbidrag som på olika sätt stödjer barns och ungas välmående. Barn och unga med specialbehov har hög prioritet. Projekt som syftar till att höja professionaliteten för dem som jobbar med barn och unga välkomnas. 

Du kan välja mellan följande områden i din ansökan:

 • Psykosocialt välmående 
 • Pedagogisk utveckling
 • Fortbildning
 • Forskning
 • Konst & kultur
 • Motion & idrott
 • Övrig fritidsverksamhet
 • Övrigt

Organisationer och föreningar

Projekt- eller verksamhetsbidrag: Tredje sektorns aktörer som på olika sätt stödjer barns och ungas välmående kan beviljas ettåriga eller fleråriga bidrag. 

Du kan välja mellan följande områden i din ansökan:

 • Konst & kultur
 • Motion & idrott
 • Övrig fritidsverksamhet
 • Psykosocialt välmående 
 • Pedagogisk utveckling
 • Övrigt

För vad eller till vem beviljar vi inte bidrag?

 • Enskilda personer
 • Gruppfamiljedaghem i egna hem och enskilda familjedagvårdare
 • Eftisar som inte har verksamhet varje vardag
 • Lägerskolor (Lägerskolor kan ansöka om bidrag från Lisi Wahls stiftelse)
 • Utlandsresor
 • Rekreation för personal
 • Tävlings- och elitidrott