Ansökningar för verksamhet och projekt 2021

Ansökningsanvisningar

 • Gör ansökan omsorgsfullt i ansökninssystemet och lämna in den under september 2020.
 • Ansökan ska innehålla en tydlig plan och en realistisk budget där inkomster och utgifter är i balans.
 • Ni får besked om er ansökan av vår styrelse i månadsskiftet januari-februari 2021.
 • Ni ska använda bidraget för det ändamålet ni ansökt för. Om er plan eller tidtabell förändras måste ni vara i kontakt med oss och diskutera förändringarna.
 • Om bidrag har beviljats för material ska det delas ut gratis.
 • Vi följer upp och läser alla redovisningar noggrant. Kom ihåg att redovisa ett beviljat bidrag för verksamhet år 2019 eller tidigare. Vi behandlar er nya ansökan först efter det.
 • Notera att ni i ansökningsblanketten kort ska beskriva hur coronaepidemin påverkat er verksamhet eller ert projekt.

Prioriteringar för år 2021:

 • Barns och ungas psykiska välmående har hög prioritet hos oss, likaså verksamhet som lindrar ensamhet och utanförskap.
 • Verksamhet och aktiviteter också för mindre grupper kan pga coronaepidemin beviljas bidrag, detta gäller speciellt sommarläger och annan sommaraktivitet sommaren 2021.
 • Bidrag för lek-och motionsplatser kan beviljas daghem, skolor och byagårdar som inte tidigare beviljats för liknande. Vi föredrar lek- och motionsplatser som är för alla åldrar.

För vad eller till vem beviljar vi bidrag?

Privat småbarnspedagogik

Privata daghem, lekparker, öppna daghem och gruppfamiljedaghem utanför hemmet som inte har köptavtal med kommunen kan ansöka. Bidrag kan beviljas för verksamheten, inte för personalfortbildning, kläder för personalen, renoveringar eller traktering för föräldrar.

Eftermiddagsverksamhet

Lagstadgad morgon- och eftermiddagsvård för åk 1-2 som ordnas 5 dagar i veckan. Bidrag kan beviljas för verksamheten, inte för personalfortbildning, kläder för personalen, renoveringar eller traktering för föräldrar. Notera ny blankett för eftisverksamhet i ansökningssystemet! Om er organisation ansöker för flera eftisar ska ni ansöka för varje eftis med separat ansökan.

Organisationer

För projekt eller verksamhet som på olika sätt stöder barn och unga. Barns och ungas psykiska välmående har hög prioritet, likaså verksamhet som lindrar ensamhet och utanförskap.

Övrig läroinrättning

Projekt som andra stadiets privata upprätthållare, musikinstitut och tredje sektorns aktörer administrerar.

Ungdomsförbund

Sommaraktiviteter

Sommarläger och -rekreation för barn och unga, också dagläger, inom Finland.  Vi prioriterar sommarrekreation och sommarläger som har friplatser. I ansökan ska det framgå hur mycket lägret eller rekreationen kostar för familjerna, och hur många friplatser lägret har. Ett högre bidrag kan beviljas ifall sommarläger erbjuds gratis för barn/familjer. Läger och ativiteter i små grupper kan bli aktuella sommaren 2021 pga pandemin. Vi beviljar bidrag också för smågruppsverksamhet under sommaren 2021.

Barn och unga med särskilda svårigheter

Barns och ungas psykiska välmående har hög prioritet, likaså verksamhet som lindrar ensamhet och utanförskap.

Övrig verksamhet

Till exempel för förebyggande och delaktiggörande verksamhet för barn och unga.

För vad eller till vem beviljar vi inte bidrag?

 • Enskilda personer
 • Kommunala daghem eller daghem som har köptjänstavtal med kommunen
 • Grundskolor
 • Kommunala förskolor, eftermiddagsverksamhet som har köptjänstavtal med kommunen eller som inte har verksamhet varje dag
 • Gruppfamiljedaghem i egna hem, enskilda familjedagvårdare, föräldraföreningar (undantag morgon- eller eftermiddagsverksamhet för år 1-2)
 • Lägerskolor
 • Fortbildning, utlandsresor och rekreation för personal
 • Tävlings- och elitidrott

Understödskalender 2021

JanuariFebruariMarsAprilMajJuni
BeslutUtbetalningUtbetalningRedovisning för
verksamhet 2020, senast 30.4.2021.
Genomgång av redovisningarGenomgång av redovisningar
JuliAugustiSeptemberOktoberNovemberDecember
Genomgång av redovisningarAnsökningstidBeredningBeredningBeredning