ANSÖKNINGAR

 

 

Beviljade bidrag för verksamhet 2019

Eventuella frågor kan riktas till VD Gun Sandberg-Wallin 0500-48 10 25, gun.sandberg-wallin@bmr.fi , specialsakkunnig Sonja Ollas-Airinen 050- 3799 0444, sonja.ollas-airinen@bmr.fi eller styrelseordförande Laila Andersson, 050-414 03 11. Frågor som gäller rekvireringen av beviljade bidrag kan riktas till Katarina Michelsson, kmichelsson@gmail.com

Om du har problem med att logga in, klicka HÄR.

De bidrag som har beviljats för verksamhet  år 2018 skall redovisas elektroniskt via det nya redovisningssystemet senast 30.4.2019. Du kan redovisa genom att logga in på vår elektroniska webbtjänst och gå till fliken Redovisning.

Principer för utdelning av bidrag

Bidrag kan beviljas till:

 • Privat småbarnspedagogik, privata daghem, lekparker, öppna daghem och gruppfamiljedaghem utanför hemmet som inte har köptavtal med kommunen.
 •  Eftermiddagsverksamhet, lagstadgad morgon- och eftermiddagsvård för åk 1–2 som ordnas alla dagar i veckan.
 •  Organisationer, aktiviteter för barn och ungdom.
 •  Övrig läroinrättning
 •  Ungdomsförbund
 •  Sommarrekreation, sommarläger för barn och unga, också dagsläger (vi understöder med extra medel ifall man erbjuder sommarläger för mindre bemedlade barn/familjer).
 •   Barn och unga med särskilda svårigheter
 •   Övrig verksamhet

*********************************************************

Bidrag beviljas inte:

 • enskilda personer
 • kommunala daghem eller daghem som har köptjänstavtal med kommunen
 • grundskolor
 • kommunala förskolor, eftermiddagsverksamhet som har köptjänstavtal med kommunen eller som inte har verksamhet varje dag
 • gruppfamiljedaghem i egna hem, enskilda familjedagvårdare, föräldraföreningar (undantag morgon- eller eftermiddagsverksamhet för åk 1-2)
 • klubbar i skolor i åk 1-6 eller andra stadiet
 • lägerskolor
 • personalfortbildning
 • tävlings- och elitidrott

OBSERVERA

Om bidrag har beviljats för material ska det delas ut gratis till mottagaren.

Vi prioriterar sommarrekreation och sommarläger som har friplatser. I ansökan om bidrag för sommarrekreation eller sommarläger ska det framgå hur mycket lägret eller rekreationen kostar för familjerna, och hur många friplatser som finns.

Sökande som inte har redovisat för beviljat bidrag inom utsatt tid kan inte beviljas ett nytt bidrag.

 

Understödskalender 2019

 
Januari Februari Mars April Maj Juni
Beslut Utbetalning Utbetalning Redovisning av bidrag 2018    
Juli augusti September Oktober November December
    Ansökning Beredning Beredning Beredning

Annegatan 12, 4 vån.
00120 Helsingfors
gun.sandberg-wallin(at)bmr.fi