Ansökan för verksamhet och projekt år 2023 öppnar i september

Ansökningsanvisningar

Ansökan för verksamhet och projekt för 2023 öppnar i september 2022. Ansökningsanvisningarna förnyas som bäst och denna sida kommer att uppdateras under sommaren 2022. Ifall du planerar att söka bidrag i september är det därför bäst att du inväntar nya instruktioner.

Ansökan om bidrag för läger öppnar redan 1 augusti. Efter det kan du ansöka om bidrag för läger när som helst under året. Läs mer om ansökan om bidrag för läger här.

Nedan hittar du de gamla instruktionerna för den allmänna ansökan.

 • Gör ansökan omsorgsfullt i ansökninssystemet och sänd in den under september 2022.
 • Ansökan ska innehålla en tydlig plan och en realistisk budget där inkomster och utgifter är i balans.
 • Ni får besked om er ansökan av vår styrelse i månadsskiftet januari-februari 2023.
 • Ni ska använda bidraget för det ändamålet ni ansökt för. Om er plan eller tidtabell förändras bör ni vara i kontakt med oss och diskutera förändringarna.
 • Om bidrag har beviljats för material ska det delas ut gratis.
 • Vi följer upp och läser alla redovisningar noggrant. Kom ihåg att redovisa ett beviljat bidrag för verksamhet år 2021 eller tidigare. Vi behandlar er nya ansökan först efter det.

För vad eller till vem beviljar vi bidrag?

Privat småbarnspedagogik

Privata daghem, lekparker, öppna daghem och gruppfamiljedaghem utanför hemmet som inte har köptavtal med kommunen kan beviljas bidrag för verksamheten. Bidrag beviljas inte för kläder för personalen, renoveringar eller traktering för föräldrar.

Eftermiddagsverksamhet

Lagstadgad morgon- och eftermiddagsvård för årskurs 1–2 som ordnas 5 dagar i veckan kan beviljas bidrag för verksamheten. Bidrag beviljas inte för kläder för personalen, renoveringar eller traktering för föräldrar. Notera att eftisverksamheten har en egen blankett i ansökningssystemet! Om er organisation ansöker för flera eftisar ska ni ansöka för varje eftis separat.

LÄGER

Observera: ansökan för läger förnyas. Från och med 1 augusti 2022 har ansökan för läger fri ansökningstid.  Efter det kan du ansöka om bidrag för läger när som helst under året. 

Ni kan ansöka för flera läger i samma ansökan. Om ni också önskar ansöka för annan verksamhet än läger ska ni göra det med blanketten BMR övriga.

Vi stödjer dags- och övernattningsläger för barn och unga som är öppna för alla och som arrangeras i Finland. Vi prioriterar läger som har friplatser. I ansökan ska det framgå hur mycket lägret kostar för familjerna och hur många friplatser lägret har. Ett högre bidrag kan beviljas ifall lägret erbjuds gratis för barn/familjer.

Vi stödjer främst sommarläger, men läger under andra tidpunkter på året kan också beviljas bidrag.

Organisationer

Projekt eller verksamhet som på olika sätt stödjer barn och unga kan beviljas bidrag. Barns och ungas välmående har hög prioritet, likaså verksamhet som lindrar ensamhet och utanförskap.

Övrig läroinrättning

Projekt som administreras av bl.a. andra stadiets privata upprätthållare, musikinstitut och tredje sektorns aktörer. kan beviljas bidrag.

Ungdomsförbund

Projekt eller verksamhet som på olika sätt stödjer barn och unga kan beviljas bidrag.

Sommaraktiviteter (annat än läger)

Ansökan för annan sommaraktivitet än läger ska göras med blanketten BMR övriga. Pga pandemin kan bidrag beviljas bidrag för verksamhet i mindre grupper under sommaren 2022.

Barn och unga med särskilda svårigheter

Projekt eller verksamhet som stödjer barn och unga med specialbehov kan beviljas bidrag.

Övrig verksamhet

Exempelvis förebyggande och delaktiggörande verksamhet och projekt för barn och unga har hög prioritet.

Bidrag för projekt som stödjer barns och ungas välmående kan beviljas: (OBS! Kan inte beviljas bidrag för verksamheten):

 • Kommunala daghem eller daghem som har köptjänstavtal med kommunen
 • Grundskolor
 • Kommunala förskolor
 • Kommunala eftisar
 • Föräldraföreningar

För vad eller till vem beviljar vi inte bidrag?

 • Enskilda personer
 • Gruppfamiljedaghem i egna hem och enskilda familjedagvårdare
 • Eftisar som inte har verksamhet varje vardag
 • Lägerskolor
 • Utlandsresor
 • Rekreation för personal
 • Tävlings- och elitidrott

Understödskalender 2021

JanuariFebruariMarsAprilMajJuni
BeslutUtbetalningUtbetalningRedovisning för
verksamhet 2020, senast 30.4.2021.
Genomgång av redovisningarGenomgång av redovisningar
JuliAugustiSeptemberOktoberNovemberDecember
Genomgång av redovisningarAnsökningstidBeredningBeredningBeredning