ANSÖKNINGAR

 

ANSÖKNINGSANVISNINGAR OCH PRIORITERINGAR FÖR ÅR 2020

 

 • Gör er ansökan omsorgsfullt i ansökningssystemet och lämna in den under september 2019.
 • Ansökan ska innehålla en tydlig plan och en realistisk budget där inkomster och utgifter är i balans.
 • Ni får besked om er ansökan av vår styrelse i månadsskiftet januari-februari 2020.
 • Ni ska använda bidraget för det ändamålet ni ansökt för. Om er plan eller tidtabell förändras måste ni vara i kontakt med oss och diskutera förändringarna.
 • Om bidrag har beviljats för material ska det delas ut gratis.
 • Vi följer upp och läser alla redovisningar noggrant. Kom ihåg att redovisa ett beviljat bidrag för verksamhet år 2018 eller tidigare. Vi behandlar er nya ansökan först efter det.

NOTERA! För år 2020:

 • Välkomnar vi projekt som betonar tidiga satsningar för barn i behov av stöd.
 • Gör vi en prioritering för bevillningen till privata daghem.

 

För vad eller till vem beviljar vi bidrag?

Privat småbarnspedagogik, privata daghem, lekparker, öppna daghem och gruppfamiljedaghem utanför hemmet som inte har köptavtal med kommunen. Bidrag kan beviljas för verksamheten inte för personalfortbildning, renoveringar eller traktering för föräldrar. För år 2020 kommer styrelsen att göra en prioritering för bevillningen till privata daghem.

Eftermiddagsverksamhet, lagstadgad morgon- och eftermiddagsvård för åk 1–2 som ordnas alla dagar i veckan. Bidrag kan beviljas för verksamheten inte för personalfortbildning, renoveringar eller traktering för föräldrar.

Organisationer som på olika sätt stöder barn och unga.

Övrig läroinrättning, exempelvis för utbildningsprojekt som andra stadiets privata upprätthållare, musikinstitut och tredje sektorns aktörer administrerar.

Ungdomsförbund

Sommarrekreation, sommarläger för barn och unga, också dagläger inom Finland.  Vi prioriterar sommarrekreation och sommarläger som har friplatser. I ansökan ska det framgå hur mycket lägret eller rekreationen kostar för familjerna, och hur många friplatser lägret har. Ett högre bidrag kan beviljas ifall sommarläger erbjuds barn/familjer i behov av ekonomisk hjälp.

Barn och unga med särskilda svårigheter.

Övrig verksamhet, exempelvis annan förebyggande och delaktiggörande verksamhet för barn och unga.

 

Stiftelsens ändamål (utdrag ur testamentet):

A. Barnavård, avsedd att förbättra små barns vård utan avseende på vårdnadshavarnas nationalitet, religion eller språk.

B. Att främja dagvården, skolmiljön samt välmående för barn och ungdom, vilka erhåller sin fostran och undervisning på svenska.

Stiftelsens verksamhet omfattar företrädesvis städerna Helsingfors och Karleby men kan, efter styrelsens därom fattade beslut, utsträckas jämväl utanför dessa städer särskilt i Österbotten.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ge understöd till samfund eller institutioner som idkar i 1 momentet avsedd verksamhet, genom att själv bedriva sådan verksamhet eller genom att stöda eller förbättra utbildningen eller verksamhetsförutsättningarna för personer som handhar i 1 momentet avsedd verksamhet i hela Finland.

 

För vad eller till vem beviljar vi inte bidrag?

 • Enskilda personer
 • Kommunala daghem eller daghem som har köptjänstavtal med kommunen
 • Grundskolor
 • Kommunala förskolor, eftermiddagsverksamhet som har köptjänstavtal med kommunen eller som inte har verksamhet varje dag
 • Gruppfamiljedaghem i egna hem, enskilda familjedagvårdare, föräldraföreningar (undantag morgon- eller eftermiddagsverksamhet för åk 1–2)
 • Lägerskolor
 • Fortbildning, material och rekreation för personal
 • Tävlings- och elitidrott

 

 

Beviljade bidrag för verksamhet 2019

Eventuella frågor kan riktas till VD Gun Sandberg-Wallin 0500-48 10 25, gun.sandberg-wallin@bmr.fi , specialsakkunnig Sonja Ollas-Airinen 050- 3799 0444, sonja.ollas-airinen@bmr.fi eller styrelseordförande Laila Andersson, 050-414 03 11.

De bidrag som har beviljats för verksamhet  år 2018 skall redovisas elektroniskt via det nya redovisningssystemet senast 30.4.2019. Du kan redovisa genom att logga in på vår elektroniska webbtjänst och gå till fliken Redovisning.

Understödskalender 2019

 
Januari Februari Mars April Maj Juni
Beslut Utbetalning Utbetalning Redovisning av bidrag 2018    
Juli augusti September Oktober November December
    Ansökning Beredning Beredning Beredning

Annegatan 12, 4 vån.
00120 Helsingfors
gun.sandberg-wallin(at)bmr.fi