Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Sonja Ollas-Airinen, specialsakkunnig
sonja

Expertens bästa tips för dig som söker bidrag av Stiftelsen BMR

(21 mars 2023) ”De bästa ansökningarna har en klar idé eller ett problem man vill lösa. De är bra formulerade men inte för krångliga”. Det säger Sonja Ollas-Airinen, specialsakkunnig på Stiftelsen BMR. 

Ollas-Airinen har läst tusentals ansökningar och gett råd för otaliga sökande och samarbetspartners som diskuterat möjligheten att få bidrag av Stiftelsen BMR. Ollas-Airinen känner genast igen en bra ansökan.

– Allt börjar med en bra idé. Om du har en toppenidé brukar det finnas finansiering för den, säger hon.

Utgår man däremot från till exempel vad stiftelser och fonder finansierar och därefter försöker skapa en idé som passar kriterierna, så syns det i ansökan, säger Ollas-Airinen.

Alla ansökningar bör innehålla en realistisk budget där inkomsterna och utgifterna är i balans. Stiftelsen BMR kräver i regel att en organisation som ansöker om ett större projektbidrag också har egen finansiering och fler finansiärer. Annan finansiering kan komma från den egna organisationen, kommunen, EU eller andra stiftelser och fonder. 

Hur ser en realistisk budget ut?

– Den ska vara trovärdig, till exempel ska personalkostnaderna vara anpassade till storleken på projektet. Inom kulturprojekt ska de som anlitas få en rimlig ersättning. 

Ollas-Airinen påminner att man också ska nämna ifall man ansöker om bidrag från andra ställen och vilka i så fall.

– Och sedan ska man ska inte söka mer än man behöver bara för att man tror att summan ändå dras ner.

Nytt utskott granskar ansökningarna

Ansökan till Stiftelsen BMR görs i det elektroniska ansökningssystemet Rimbert, via webbplatsen bmr.fi. Den årliga ansökningstiden är i september, med sista inlämningsdag 30 september. 

I början av mars berättade vi att Stiftelsen BMR infört ett nytt sakkunnigutskott som kommer att bereda de ansökningar som lämnas in i stiftelsens årliga ansökningsprocess varje höst. Då sade stiftelsens vd Birgitta Forsström att den nya modellen på lång sikt kommer att höja kvaliteten på ansökningarna. 

– I praktiken kommer det att ställas högre krav på den som ansöker, sade Forsström.

Det här beror på att granskningen av ansökningarna är grundligare än tidigare och på att de sakkunniga har djupare kompetens att bedöma ansökningens kvalitet. 

Sonja Ollas-Airinen, innebär förändringen att man behöver man vara orolig?

– Nej, inte om man gör en grundlig och bra ansökan. Vissa är kanske tvungna att arbeta extra mycket med sin ansökan. Det är viktigt att komma ihåg att de som läser ansökningarna antagligen aldrig läst en ansökan av dig tidigare. De tar ställning på basen av ansökan och inte på basen av vem du är eller den organisation du representerar. Även om du beviljats finansiering tidigare kan du inte förlita dig på att finansieringen fortsätter om inte ansökan håller en viss standard.

Många som ansöker om bidrag funderar på hur mycket de ska skriva i ansökan. Är en lång ansökan bättre än en kort? Sonja Ollas-Airinen har inte velat begränsa teckenmängden i ansökan. Hon säger att all väsentlig information ska finnas i ansökan. 

– Du kan inte ansöka om 10 000 euro med två meningar.

Ollas-Airinen påpekar att ansökan för en utfärd eller ett teaterbesök ändå inte är särskilt komplicerad.

– Men är du en föräldraförening som söker för ett teaterbesök eller någon annan aktivitet, så ska skolan eller daghemmet vara vidtalad på förhand.

Vad ska då finnas med i ansökan? Åtminstone svar på följande frågor:

  • vad kommer ni att göra?
  • hur tänker ni göra det?
  • varför vill ni göra det? (vilket problem  vill ni lösa? har ni gjort en omvärldsanalys?)
  • tillsammans med vem kommer ni att jobba (de behöver vara tillfrågade!)
  • när kommer projektet att förverkligas?
  • var?
  • hur mycket kostar det?
  • vem gör jobbet? (har n i rätt kompetens?)
  • för vem ger projektet/verksamheten den största nyttan?

Ifall man har en bra idé och en bra plan men inte är så bra på att formulera sig. Vad ska man göra?

– Be om hjälp av någon som har den kompetensen. Innan du skickar in ansökan lönar det sig också att låta en person du har förtroende för men som kanske inte vet speciellt mycket om ditt jobb läsa igenom vad du skrivit. 

Du kanske också vill läsa

Positiv avkastning på stiftelsens förmögenhet 2023

Läs mer

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer

Ansök om bidrag för naturutflykter

Läs mer

Årsboken för 2023 är publicerad

Läs mer