Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Ansökningsanvisningar

Ansökan för läger har fri ansökningstid. Du kan ansöka om bidrag för läger när som helst under året. Ifall du har frågor om ansökan som gäller läger kan du ta kontakt med Erika Grönlund som är administrativ koordinator.

Du kan ansöka om bidrag för ett eller flera läger på samma gång. Vi stödjer både sommarläger och läger som arrangeras under andra tidpunkter på året. Notera att ansökan ska sändas in innan lägret arrangeras. Bidrag beviljas inte retroaktivt. 

Fri ansökningstid gäller endast för ansökan om bidrag för läger. Om du önskar ansöka om bidrag för andra ändamål ska du göra det i september när vi har vår allmänna ansökningstid. 

Vanliga frågor

Vilken typ av läger kan få bidrag?

Vi stödjer både läger dagtid och med övernattningar för barn och unga som är öppna för alla och som arrangeras på svenska i Finland. Vi prioriterar läger som har friplatser och som är avgiftsfria för deltagarna.

Vem kan ansöka om bidrag?

Organisationer och föreningar kan ansöka om bidrag för läger.

Hur stort bidrag kan man få?

Bidragets storlek påverkas bland annat av antalet deltagare och ifall det finns deltagare med särskilda behov. Lägrets längd, antalet friplatser och programmet under lägret påverkar också bidraget.

När utbetalas bidraget?

Beredningen av ansökan tar cirka en månad från att ansökan inlämnats. Om bidrag beviljas, utbetalas det så fort som möjligt efter beslutet.

Hur gör jag om jag vill ansöka om bidrag för två eller fler läger på samma gång?

Du kan ansöka om bidrag för ett eller flera läger med samma ansökan. Markera tydligt om det är frågan om övernattningsläger eller dagsläger samt antalet dager/dygn.

Vilka läger beviljas inte bidrag?

Lägerskolor, läger för tävlingsidrottare, slutna läger för exempelvis endast föreningens egna medlemmar, konfirmandläger i lutherska församlingar eller föreningar och motsvarande läger i andra trossamfund. Se Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd om bidrag för lägerskolor.

Vad annat är viktigt att tänka på?

Fyll i ansökningsformuläret noggrant på alla punkter. Notera att inkomster och utgifter ska stämma överens och att det klart framgår ur ansökan vilken summa du ansöker om.

Efter lägret ska en redovisning för användningen av bidraget lämnas in senast 12 månader efter beviljat bidrag. 

Ifall du efter 12 månader ansöker om bidrag för ett annat läger men inte lämnat in redovisningen för föregående läger behandlas inte din ansökan förrän redovisningen är inlämnad.