Ann-Sofi Palin (viceordförande), Camilla Nordberg, Maria Björkgren-Vikström, Mia Holmbäck (ordförande), Michaela Skrabb, Heidi Lithén och Ellen Engdal-Dannbäck. Foto: Erika Grönlund.

Styrelsen 2023–2024

Från vänster:

Ann-Sofi Palin (viceordförande)

Camilla Nordberg

Maria Björkgren-Vikström

Mia Holmbäck (ordförande)

Michaela Skrabb

Heidi Lithén

Ellen Engdal-Dannbäck

Vill du veta mer om styrelsemedlemmarna? Här hittar du en kort presentation.

Foto: Erika Grönlund.

Alla styrelsemedlemmar kan nås via adressen:
fornamn.efternamn@bmr.fi

Administration

BIRGITTA FORSSTRÖM, VD

Tfn +358 44 7623900
birgitta.forsstrom@bmr.fi

JOHN JUSLIN, FINANSDIREKTÖR, VICE VD

Tfn +358 40 5513991
john.juslin@bmr.fi

SONJA OLLAS-AIRINEN, SPECIALSAKKUNNIG

Tfn +358 50 3799044
sonja.ollas-airinen@bmr.fi

ERIKA GRÖNLUND, ADMINISTRATIV KOORDINATOR

Tfn +358 50 3753296
erika.gronlund@bmr.fi

Finansutskottet

John Juslin
Karita Meling
Teresa Platan
Jan Lundberg
Henrik von Knorring

Logo

Våra samarbetspartner och bidragsmottagare ska använda vår logo i sin kommunikation i samband med den verksamhet vi stödjer.

Använd logon med god smak. Ändra inte på logon.

Använd logon i tillräcklig storlek så texten kan läsas.

Sätt inte logon för tätt i förhållande till andra grafiska element.

Om du är osäker gällande användningen eller behöver grafik i andra format än vad du kan ladda ner nedan, ta kontakt med stiftelsen. Ifall du behöver vektorlogon som fungerar i tryck, var god kontakta info@bmr.fi.

HÄR KAN DU LADDA NER VÅR LOGO:

BMR LOGO SVART TEXT OCH VIT BAKGRUND

BMR LOGO GRÖN TEXT OCH VIT BAKGRUND

För fler logon och pressbilder, e-posta info@bmr.fi. Det lönar sig också att besök sidan för pressmaterial.

Faktureringsuppgifter


Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr

Kontonummer: FI1020013800560244

Nätfaktureringsadress: 003702226142

FO-nummer: 0222614–2

Operatör: Ropo Capital Oy

Operatörens förmedlarkod: 003714377140

Pappersfakturor:

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr

003702226142

PL 8442

02066 DOCUSCAN

Fakturor kan även skannas och e-postas till:

skannauspalvelu@ropocapital.fi

OBS! Fakturor som skickas per e-post bör vara i pdf-format och i meddelandefältet bör det stå: LASKU, PL 8442

Besöksadress

Annegatan 12 A 21
00120 Helsingfors

Placeringspolitik

Här hittar du stiftelsens placeringspolitik från 5.3.2018 och dokumentet om en ansvarsfull placeringspolitik.