Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Helsingfors universitet forskar i hur små barn inkluderar och exkluderar andra barn

– Vi vet att det finns en risk för utanförskap och mobbning även inom småbarnspedagogiken men vi vet ganska lite om hur barn resonerar och tänker när de inkluderar och exkluderar andra barn i lekar och aktiviteter. Vi strävar efter att visa på och bidra till att etablera nya åtgärder som motverkar ensamhet och utanförskap, säger professor Gunilla Holm vid Helsingfors universitet.

Hon leder det treåriga projektet som i januari 2021 får bidrag av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne för att forska i hur små barn inkuderar och exkluderar andra barn på daghem. Bidraget är 300 000 euro och pengarna används främst som lön för de doktorander som medverkar i forskningen. 

Gunilla Holm säger att forskningen är viktig för den svenska dagvården och utbildningarna i småbarnspedagogik. Under de senaste åren och särskilt under coronapandemin har det talats mycket om att barn är ensamma, också mobbning har diskuterats i stor utsträckning. Fokus har ändå inte varit på småbarnspedagogiken.

– Man säger ofta att barn är barn och att de inte aktivt exkluderar andra. Men är det så? Vi är intresserade av interaktionsprocesserna och av hur barn samarbetar i en lek där barn exkluderas. Hur tänker barnen, hur går det till när någon inkluderas eller exkluderas, har barn kriterier? Kan det vara till exempel utofrån språk eller genus? 

Forskningen ska ge djupare förståelse hur barnen tänker och agerar samt i vilka situationer inkluderingen och exkludering sker, säger Gunilla Holm. 

Forskarna kommer att studera barnen genom deltagande observation. Det betyder att forskarna tillbringar en längre tid på ett daghem så att barnen blir bekanta med dem. Forskarna är ändå där för att observera, inte för att jobba med barnen som småbarnspedagogerna.

– Förr eller senare blir forskarna osynliga för barnen, säger Gunilla Holm.

Lärare, barnskötare och föreståndare kommer också att intervjuas.

– Vi vill veta hurudana former av mobbning, utanförskap och ensamhet personalen har observerat och hur de jobbar med dessa teman. 

En viktig målsättning med forskningen är att skapa riktlinjer och att hitta arbetsmetoder för att förebygga ensamhet och utanförskap. 

– Vi tror att grunden för många problem vi ser senare inom skolvärlden kan få sin början inom småbarnspedagogiken. Vi vill förebygga problemen genom att skapa en grund för att barn ska bli mer inkluderande och mindre exkluderande. 

Hur avgörande är bidraget från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne?

– Utan stödet skulle vi inte ha möjlighet att genomföra forskningen. Stödet är helt avgörande. 

Lina Laurent, text

Du kanske också vill läsa

Ätstörningsvård på svenska fortsätter genom projekt Livslust

Läs mer

Tvärminne vill berätta varför Östersjön är värd att bevaras

Läs mer

På Villa Elba har man tid att se alla

Läs mer

Programmering för alla

Läs mer