Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Ätstörningsvård på svenska fortsätter genom projekt Livslust

– Jag är glad att vi kan fortsätta erbjuda specialiserad ätstörningsvård. Vi har jobbat många år på att sprida information om att vi finns och nu kan elevvården fortsätta hänvisa klienter till oss, säger sjukskötaren Ira Zetterborg.

Hon leder projektet Livslust som är en del av Ätstörningsentrum, som i sin tur drivs av föreningen Elämän näkään. Projektet beviljas 155 000 euro av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne för verksamheten 2021. Pengarna går dels till lönekostnader, dels till att producera två korta filmer.

Livslust grundades 2012 och erbjuder bland annat kostnadsfria föreläsningar och utredningsperioder. Målet är  att förebygga ätstörningsrelaterade problem samt erbjuda specialiserad ätstörningsvård med låg tröskel – på svenska. Verksamhetens finansieras helt och hållet av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

– Tack vare stödet får svenskspråkiga unga och unga vuxna specialiserad vård vid ätstörningar, säger Ira Zetterborg.

Under coronapandemin har Livslust fått ta emot fler samtal än under tidigare år. Samma trend har observerats också av andra aktörer som jobbar med att förebygga och vårda ätstörningar, säger Ira Zetterborg.

– På grund av coronan har det varit lättare att inleda vård på distans och vi har nått klienter utanför huvudstadsregionen. Men många unga föredrar att träffas på mottagningen och upplever sig bli bäst bemötta så.

Livslust utvecklar ständigt nytt material som stöd i vården och i det förebyggande arbetet. Inom kort lanseras Fyren, en mobilapplikation som också den utvecklats med stöd av finansiering från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. I år prodecuerar Livslust dessutom två videon i samarbete med Folkhälsan. Temat i den ena videon är vikten av att äta och i den andra kroppsbilden.

– Undersökningen Hälsa i skolan visade att andelen barn och unga som äter frukost och skollunch minskar i huvudstadsregionen. Vi tyckte utvecklingen är mycket oroväckande och kontaktade Folkhälsan. Tillsammans skapar vi nu en video som mycket konkret ska ta upp vad som händer i kroppen om man inte äter.

Den andra videon ska handla om kroppsbilden, ett tema Livslusts experter ofta föreläser om för elever i olika åldrar. Båda filmerna kommer att vara tillgängliga för alla och ha material som lärare kan använda i undervisningen.

Projektet Livslust startade ursprungligen på initiativ av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Ira Zetterborg säger att arbetet inom projekett varit givande.

– Via samarbetet med dem kom vi in i den tredje sektorns nätverk. Det har varit givande att få samarbeta, stödja och uppmuntra varandra.

Lina Laurent, text

Du kanske också vill läsa

Helsingfors universitet forskar i hur små barn inkluderar och exkluderar andra barn

Läs mer

Tvärminne vill berätta varför Östersjön är värd att bevaras

Läs mer

På Villa Elba har man tid att se alla

Läs mer

Programmering för alla

Läs mer