Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Bild från Prakticum. Arkivbild.

På Villa Elba har man tid att se alla

På ungdomscentret Villa Elba i Karleby finns terrängcyklar, kajaker och grilltak som besökarna får använda. Men också vuxet stöd till barn och unga.

Det internationella ungdomscentret Villa Elba på Sandstrandsområdet, cirka fyra kilometer från Karlebys stadskärna, har i femton år fått stöd från BMR för sin verksamhet. Sara Kåll-Fröjdö som är miljöfostrare och upplevelsepedagog berättar att mycket av verksamheten inte skulle vara möjlig utan stödet.

– Det är ett otroligt understöd som vi fått och det märks varje dag i verksamheten, säger hon.

Det första stödet utbetalades för ett sommarläger 2004.

– Tack vare understödet kunde vi ha låga deltagaravgifter, säger Kåll-Fröjdö.

Efter det har understöd från BMR använts till många praktiska anskaffningar, såsom terrängcyklar, tvåmanskajaker, extra breda spångar som är anpassade för både rullstolar och barnvagnar samt ett grilltak.

– Cyklarna har registerskyltar där det står BMR och är i flitig användning.

Extra stödperson

I tre år har Villa Elba också fått medel från BMR för att anställa en ungdomsarbetare, eftersom många av de som besöker Villa Elba är just barn och unga, till exempel under lägerskolor.

– Vi har väldigt mycket besökare och många behöver mycket stöd, så ungdomsarbetaren är en helt ovärderlig resurs, säger Kåll-Fröjdö.

Hon påpekar att skolklasserna blir allt större och att det helt enkelt behövs fler vuxna för att alla ska få det stöd de behöver.

– Det är bra med en extra stödperson som har tid att se individerna.

Till Villa Elba är alla välkomna – oavsett hudfärg, språk eller kulturell bakgrund.

– Det är en bra mötesplats för människor i alla åldrar.

Kåll-Fröjdö är tacksam över stödet från BMR och säger att det gett positiva effekter för Villa Elbas verksamhet.

– Dagligen är det någon som märker av verksamheten som BMR har möjliggjort.

Text: Michaela von Kügelgen

Du kanske också vill läsa

Helsingfors universitet forskar i hur små barn inkluderar och exkluderar andra barn

Läs mer

Ätstörningsvård på svenska fortsätter genom projekt Livslust

Läs mer

Tvärminne vill berätta varför Östersjön är värd att bevaras

Läs mer

Programmering för alla

Läs mer