Programmering för alla

På Åland vill Kodarklubben uppmuntra barn och unga att börja programmera. Sommarlägret i augusti är en av årets höjdpunkter.

– Vi är en klubb som vill väcka intresse för digitalt skapande för unga och som försöker göra programmering synlig och möjlig för alla, berättar Kodarklubbens kassör Milla Soininen.

Kodarklubben grundades hösten 2017 av ett gäng aktiva föräldrar. Skollagen på Åland skiljer sig från övriga Finland på en del punkter och till exempel programmering ingår inte i läroplanen. Det här tyckte föräldrarna var ett problem som måste åtgärdas.

– I hela världen ser man att barnen borde lära sig programmering från årskurs ett, säger Soininen.

Därför jobbar Kodarklubben för att både väcka och upprätthålla ett intresse för programmering och informationsteknologi. Hittills har gensvaret varit stort, till exempel under våren 2019 deltog 100 barn i robotworkshopar.

Sommarläger med robotik

En av årets höjdpunkter är sommarlägret som under 2019 ordnas för andra gången. Milla Soininen berättar att det blir några olika workshopar under temat robotik och spelprogrammering.

– Vi programmerar med lego och bygger robotar vars baser är lego.

Den fyra dagar långa kursen ordnas på Ålands folkhögskola och är uppdelad i en yngre och äldre grupp, med ungefär 20 barn och unga per grupp. Lägret ordnas i samarbete med Johnny Björkström som driver företaget Robot Workshop.

Kodarklubben har fått ett bidrag på 2000 euro från BMR för lägret. Det var första gången som klubben ansökte om pengar från BMR, så det positiva beskedet togs emot med glädje.

– Bidraget är jätteviktigt, tack vare det kan vi erbjuda lägre deltagaravgifter, säger Soininen.

Kursen ordnas till självkostnadspris och frivilliga föräldrar hjälper till med att fixa fika. Det viktigaste är ändå att barnen tycker att det är roligt.

– De är nyfikna och intresserade och vill lära sig mer, säger Soininen.