Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

EHYT sprider kunskap och digital spelfostran

Via det nya projektet Spelkunskap vill EHYT öka diskussionen kring digitala spel och ge bättre redskap för föräldrar att förstå sina barns spelande.

– Föräldrarna är jättemycket med vid fotbollsplanen, men med digitala spel vet föräldrarna inte riktigt hur de kan delta i barnens spelintresse, säger utbildningsplanerare Katarina Rehnström från EHYT.

Medborgarorganisationen EHYT rf, alltså Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete, är verksam i hela landet och arbetar med att förebygga alkohol-, tobak- och droganvändning men också med att förebygga spelrelaterade skadeverkningar.

I ett nytt projekt som fått 80 000 euro i stöd från BMR ska man tackla just spelandet.

– Vi vill öka diskussion och ge bättre redskap och på det sättet göra gapet mindre mellan barnen och föräldrarna, förklarar Rehnström som hittills varit den enda svenskspråkiga planeraren i skolteamet på EHYT, och därmed ansvarat för alla rusmedel och också spelfrågorna.

En person är nu anställd för att ta hand om projektet vars målsättning är att ordna utbildande besök om digital spelfostran med elever i grundskolor, men också med föräldrar och professionella inom skolvärlden.

Vet föräldrarna vad barnen spelar?

Bidraget från BMR används för bemötande arbete i svenskspråkiga skolor varav många redan visat intresse kring spelfrågan.

– Det är också en fråga som ofta kommer upp under föräldramöten som handlar om rusmedel, säger Rehnström.

Enligt henne är det här ett tema som borde diskuteras mer och vuxna borde också få mer information om spelvärlden.

– Har föräldrarna en aning om vad barnen spelar? Spelar de tillsammans med barnen?

Fördelen med bidraget från BMR är att EHYT nu kunnat anställa en person som verkligen är insatt i digital spelfostran och kan föreläsa om ämnet.

– Det är viktigt att vi har en person som bara kan fokusera på det här och som kan följa med trender inom digitala spel, säger Rehnström.

Text: Michaela von Kügelgen

Du kanske också vill läsa

Helsingfors universitet forskar i hur små barn inkluderar och exkluderar andra barn

Läs mer

Ätstörningsvård på svenska fortsätter genom projekt Livslust

Läs mer

Tvärminne vill berätta varför Östersjön är värd att bevaras

Läs mer

På Villa Elba har man tid att se alla

Läs mer