Ann-Sofi Palin (viceordförande), Camilla Nordberg, Maria Björkgren-Vikström, Mia Holmbäck (ordförande), Michaela Skrabb, Heidi Lithén och Ellen Engdal-Dannbäck. Foto: Erika Grönlund.

Träffa styrelsen – läs om dem som fattar besluten i Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne

I Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne är det styrelsen som fattar de viktiga besluten om bland annat strategi och om stiftelsens utdelning. 

Styrelsen består för tillfället av sju personer men enligt stadgan kan stiftelsen ha upp till nio medlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs för tre år i taget och kan omväljas två gånger. Beslut om nya styrelsemedlemmar fattas av styrelsen på höstmötet. Då bestämmer styrelsen också vem som blir styrelseordförande. 

Här kan du läsa mer om dem som sitter i styrelsen för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Sidan är uppdaterad 26 januari 2023. Den nya styrelsen valdes på styrelsemötet 24 januari 2023: 

Ann-Sofi Palin (viceordförande)

I styrelsen sedan: 2018.

Bor i: Esbo.

Jobb: Ekonomichef på Sigrid Jusélius Stiftelse.

Brinner för: Utveckling av processer. Jag gläds när jag kan bidra till att något komplicerat förenklas.

Camilla Nordberg

I styrelsen sedan: 2023:

Bor i: Vasa.

Jobb: Äldre universitetslektor i socialpolitik.

Brinner för: Forskning. Mångfaldsfrågor. Kampen mot segregation och för en mera jämlik barndom.

Maria Björkgren-Vikström

I styrelsen sedan: 2015.

Bor i: Åbo.

Jobb: Sedan ett år tillbaka jobbar jag som präst i Åbo svenska församling. Största delen av mitt arbetsliv har jag varit ämneslärare i religion och psykologi.

Brinner för: Att barn och unga upplever sig sedda och får uppleva samhörighet med andra. Att de känner att de kan påverka sitt liv och har hopp inför framtiden.

Mia Holmbäck (ordförande)

I styrelsen sedan: 2018.

Bor i: Karleby.

Jobb: Lektor i svenska, Yrkeshögskolan Centria. 

Brinner för: Jag vill att barn och ungdomar får växa upp i en trygg miljö och att alla barn har möjlighet att delta i hobbyverksamhet, läger och kulturevenemang.  

Michaela Skrabb

I styrelsen sedan: 2017.

Bor i: Grankulla.

Jobb: Chefsjurist på Innofactor Oyj.

Brinner för: Skärgård och natur.

Heidi Lithén

I styrelsen sedan: 2017

Bor i: Helsingfors

Jobb: Rektor i Nordsjö lågstadieskola

Brinner för: Barns och ungdomars välmående och möjlighet till en trygg och kvalitativ småbarnspedagogik, skola och eftis. 

Ellen Engdal-Dannbäck

I styrelsen sedan: 2023

Bor i: Kyrkslätt.

Jobb:  Chef för svensk småbarnspedagogik i Kyrkslätt.

Brinner för: En enhetlig lärstig och att synliggöra småbarnspedagogiken. Välmående personal.

Sidan uppdaterad 26 januari 2023 med de nya styrelsemedlemmarna.