Styrelsen 2021
Styrelsen: Från vänster Birgitta Åberg, Heidi Lithén, Ann-Sofi Palin (vice ordf.), Mia Holmbäck (ordf.), Michaela Skrabb, Maria Björkgren-Vikström, Marina Lundkvist. Foto: Cata Portin.

Träffa styrelsen – läs om dem som fattar besluten i Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne

I Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne är det styrelsen som fattar de viktiga besluten om bland annat strategi och om stiftelsens utdelning. 

Styrelsen består för tillfället av sju personer men enligt stadgan kan stiftelsen ha upp till nio medlemmar. Styrelsemedlemmarna väljs för tre år i taget och kan omväljas två gånger. Beslut om nya styrelsemedlemmar fattas av styrelsen på höstmötet. Då bestämmer styrelsen också vem som blir styrelseordförande. 

Här kan du läsa mer om dem som sitter i styrelsen för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne: 

Birgitta Åberg

I styrelsen sedan: 2014

Bor i: Kyrkslätt

Jobb: Ledare inom småbarnspedagogik, Mattbergets daghem och förskola

Brinner för: Jag arbetar för barnens och ungdomarnas, ja hela familjens välmående.

Heidi Lithén

I styrelsen sedan: 2017

Bor i: Helsingfors

Jobb: Klasslärare i Nordsjö lågstadieskola

Brinner för: Barns och ungdomars välmående och möjlighet till en trygg och kvalitativ småbarnspedagogik, skola och eftis. 

Ann-Sofi Palin (viceordförande)

I styrelsen sedan: 2018.

Bor i: Esbo.

Jobb: Ekonomichef på Sigrid Jusélius Stiftelse.

Brinner för: Utveckling av processer. Jag gläds när jag kan bidra till att något komplicerat förenklas.

Mia Holmbäck (ordförande)

I styrelsen sedan: 2018.

Bor i: Karleby.

Jobb: Lektor i svenska, Yrkeshögskolan Centria. 

Brinner för: Jag vill att barn och ungdomar får växa upp i en trygg miljö och att alla barn har möjlighet att delta i hobbyverksamhet, läger och kulturevenemang.  

Michaela Skrabb

I styrelsen sedan: 2017.

Bor i: Grankulla.

Jobb: Chefsjurist på Innofactor Oyj.

Brinner för: Skärgård och natur.

Maria Björkgren-Vikström

I styrelsen sedan: 2015.

Bor i: Åbo.

Jobb: Sedan ett år tillbaka jobbar jag som präst i Åbo svenska församling. Största delen av mitt arbetsliv har jag varit ämneslärare i religion och psykologi.

Brinner för: Att barn och unga upplever sig sedda och får uppleva samhörighet med andra. Att de känner att de kan påverka sitt liv och har hopp inför framtiden.

Marina Lundkvist

I styrelsen sedan: 2021.

Bor i: Jakobstad (hemort) men jobbar i Helsingfors och Bodö (Norge).

Jobb: Førsteamanuensis vid Nord universitetet i Bodö, Norge. Universitetslektor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet (tjänstledig 80% läsåret 2021–2022). 

Brinner för:  Alla barns rätt till en kvalitetsmässigt god barndom och småbarnspedagogik, förskoleundervisning.