Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Aktuellt

Här kan du läsa om vad stiftelsen jobbar med just nu och vilka bidrag som kan sökas. För läger kan bidrag sökas året runt, men ska din organisation söka bidrag för projekt och verksamhet är det september som gäller. Kolla prioriteringarna inför nästa ansökningsomgång och vem som har beviljats bidrag tidigare.

Alla inlägg Bidragsmottagare Evenemang Stiftelsen
Pärmen av ungdomsbarometern 2022

Ungdomsbarometern 2022: psykisk ohälsa ökar

Över hälften av de svenskspråkiga 15–19-åriga unga känner ångest inför framtiden och 62 procent håller helt eller delvis med om påståendet att Ryssland under president Putins ledning utgör ett hot för Finland. Cirka en tredjedel oroar sig för Finlands framtida säkerhet. Samtidigt fortsätter de ungas psykiska hälsa att försämras, i synnerhet bland flickorna. Det är