Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Pärmen av ungdomsbarometern 2022

Ungdomsbarometern 2022: psykisk ohälsa ökar

Över hälften av de svenskspråkiga 15–19-åriga unga känner ångest inför framtiden och 62 procent håller helt eller delvis med om påståendet att Ryssland under president Putins ledning utgör ett hot för Finland. Cirka en tredjedel oroar sig för Finlands framtida säkerhet.

Samtidigt fortsätter de ungas psykiska hälsa att försämras, i synnerhet bland flickorna. Det är en utveckling som inte kan förklaras enbart av coronapandemin eller pågående kriser.

Det visar den svenskspråkiga ungdomsbarometern som Taloustutkimus utfört på uppdrag av tankesmedjan Magma. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne finansierar ungdomsbarometern.

Årets mätning är en uppföljning av de mätningar som gjordes 2018 och 2020. Frågorna besvarades av 889 svenskregistrerade ungdomar i åldern 15–19 år under våren 2022.

– Under de senaste decennierna har det i Finland och västvärlden skett en utveckling som ökat den psykiska belastningen för unga och samtidigt minskat på skyddsfaktorerna. Det har lett till ökad psykisk ohälsa till den grad att man kan kalla det en megatrend. Situationen har ytterligare tillspetsats av coronapandemin, konstaterar psykiater Kristian Wahlbeck, ledande sakkunnig vid MIELI och forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd.

Stiftelsen BMR:s främsta mål är att öka välmående för barn och unga genom att skapa hopp och framtidstro.

– Utredningen visar att det behövs mer än någonsin. Vi fortsätter stödja aktörer som jobbar för barns och ungas framtid, säger stiftelsens vd Birgitta Forsström.

Du kan läsa Ungdomsbarometern 2022 i sin helhet via länken nedan. Mer information om Ungdomsbarometern 2022 hittar du också på tankesmedjan Magmas webbplats.

Du kanske också vill läsa

Positiv avkastning på stiftelsens förmögenhet 2023

Läs mer

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer

Ansök om bidrag för naturutflykter

Läs mer

Årsboken för 2023 är publicerad

Läs mer