Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Stiftelsen BMR första utomstående finansiär i omfattande satsning för barn och unga i Havukoski i Vanda

PRESSMEDDELANDE

I programmet Hyvän arjen rakentajat (”Tillsammans för en god vardag”) samarbetar ett stort antal finländska organisationer för att skapa en bättre vardag för barn, unga och seniorer i Vandastadsdelen Havukoski. Programmets huvudfinansiär är Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse. Nu blir också Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne (BMR) en av finansiärerna med ett bidrag på 100 000 euro för åren 2023 och 2024.

Stiftelsen BMR:s främsta mål är att öka välmående för barn och unga genom att skapa hopp och framtidstro.

”Vi är med för att projektet är en fokuserad, långsiktig satsning där målet är att nå barn och unga med invandrarbakgrund. Det handlar också om ett unikt samarbete mellan det offentliga och tredje sektorn”, säger Birgitta Forsström, vd för Stiftelsen BMR.

Stiftelsen stödjer sedan tidigare meningsfull fritidssysselsättning för barn och unga, speciellt med fokus på ungdomar som av olika orsaker inte har möjlighet att delta i hobbyverksamhet. 

Unga behöver en gemenskap 

Med hjälp av bidraget från Stiftelsen BMR inleds hobbyverksamhet för barn och unga i Havukoski. Inom de närmaste åren ordnas bland annat basketklubbar, street- och breakdancelektioner, hip hop-verkstäder, simgrupper och matlagningsklubbar. Målet med verksamheten är att erbjuda trygga platser där de unga kan skapa och förstärka vänskapsrelationer, hitta sina egna styrkor och ha kontakt med en trygg vuxen.

Hittills har områdets barn och unga fått stöd bland annat genom coaching i grupp och individuellt stöd.

”Vi vill utveckla området tillsammans med dem som bor där. Olika former av hobbyverksamhet var ett önskemål som lyftes av de unga”, säger Ulla Nord, ombudsman på Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse. 

Stadsdelen präglas av kulturell mångfald

Hobbyverksamheten som ordnas med stöd av Stiftelsen BMR erbjuds av föreningarna Walter, Koivukylän palloseura (KoiPS) och Kukunori. Verksamheten planeras och koordineras av föreningen Walters verksamhetsledare Maurizio Pratesi. Walter är specialiserad på interkulturell kompetens.

Havukoski och stadsdelarna i närheten har en stor andel invånare med annat modersmål än finska eller svenska. Området präglas av kulturell mångfald.

”Kring 70 procent av områdets barn och unga medverkar inte i någon hobbyverksamhet. Hobbyer är ofta dyra och föreningsverksamheten är ofta homogen. Målet med programmet är att sänka den ekonomiska tröskeln för att delta och öka den etniska jämställdheten”, säger Pratesi.

Nästa steg i programmet är att nå ut till områdets barn och unga. Pratesi tror att skolorna har en nyckelroll. Dessutom ska programmets föreningar vara i kontakt med lokala samfund.

”Det är viktigt att hitta lokala unga och informella ledare för att nå ut till målgruppen”, säger Pratesi.

Stiftelsen BMR stärker programmet och lär sig nytt

Programmet Hyvän arjen rakentajat föddes ur det faktum att finansieringen för finländska föreningar ofta är splittrad och kortsiktig. Det leder i sin tur till att de som behöver stöd ofta blir utan service eller tjänster då finansieringen avbryts. Föreningarna är också tvungna att tävla om finansiering med varandra.

Vid Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse ville man pröva på vad som skulle hända om man förenade sina krafter inom den tredje sektorn. Kan man genom samarbete skapa mer välmående – istället för att var och en endast är verksam på sitt eget område? Havukoski i Vanda valdes eftersom det på området finns ett behov av tjänster.

”Grundtanken med programmet är att vi sätter oss in i områdets särdrag och behov. Sedan prövar vi på olika saker, fortsätter med det som fungerar och ändrar det som inte fungerar”, säger Ulla Nord.

Hur väl programmet lyckas mäts genom att följa med olika mätare för välmående. När det gäller hobbyverksamheten är målet till exempel att barn och unga får kompisar och en gemenskap. Effekterna av verksamheten mäts bland annat genom enkäter.

Stiftelsen BMR:s Birgitta Forsström säger att man är särskilt intresserad av hur man kan mäta effekterna av programmet. 

”Vi tror att vi genom att medverka kan lära oss mycket. Det hjälper oss att vidareutveckla metoder och interventioner med genomslag där barn och unga får det bättre”, säger Birgitta Forsström.

Stiftelsen Päivikki och Sakari Sohlberg är programmets initiativtagare och finansiär. Enligt Ulla Nord har tanken från början varit att få fler finansiärer.

”Vår roll är att starta programmet tillsammans med föreningarna och att fungera som finansiär och inspiratör. Vi är otroligt glada över att Stiftelsen BMR haft mod att ta steget för att bli en av programmets finansiärer.”

Lehdistötiedote suomeksi.

För ytterligare information:

Birgitta Forsström

Vd, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 

+358 44 762 3900 
birgitta.forsstrom@bmr.fi 

Ulla Nord
Ombudsman, Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse
+359 50 578 1259
ulla.nord@pss-saatio.fi

Maurizio Pratesi

Verksamhetsledare, Walter rf

+358 45 122 2501

maurizio.pratesi@walter.fi

Följande organisationer är med i programmet Hyvän arjen rakentajat: Stationens barn/Aseman Lapset ryStiftelsen Aspa-säätiöDiakonissanstaltenHelsingforsmissionen, Koivukylän palloseura KoiPS, Walter ry, Kukunori ryLasten ja nuorten keskusMieli rySOS-LBarnbyar, Finlands röda kors och Walter ry. Föreningarna samarbetar med Vanda stad samt med ekä Vandas och Kervos välfärdsområde. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö ITLA on mukana ohjelman kehittäjäkumppanina.

Du kanske också vill läsa

Över 9 000 barn och unga på naturutflykter tack vare bidrag

Läs mer

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer

Ansök om bidrag för naturutflykter

Läs mer

Årsboken för 2023 är publicerad

Läs mer