Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Pärmbild för rapporten: Har svenskan i Karleby en framtid? (2023) Illustration: Elina Warsta.
Illustration över staden Karleby, med kända landmärken och aktiva människor: barn som cyklar och leker och vuxna som promenerar.

Ny utredning sätter fokus på svenskan i Karleby

Stiftelsen BMR finansierar utredning som granskar svenska språkets ställning i Karleby.

I Karleby har de svenskspråkiga alltid använt mycket finska, men under det senaste decenniet har svenskan mer eller mindre försvunnit ur stadsbilden. Var sjätte elev i de svenskspråkiga skolorna i Karleby definierar sig i första hand som svenskspråkig.

Bland annat detta framkommer i rapporten Har svenskan i Karleby en framtid? En utredning om svenskans nuläge och möjligheter i staden, som publicerades fredagen 20 oktober. Utredningen har initierats och finansierats av Stiftelsen BMR och ges ut av tankesmedjan Magma. Utredningen är skriven av Jens Berg, samhällsvetare och journalist.

Ur utredningen framgår även att ungdomarna i Karleby använder betydligt mera finska med sina vänner i jämförelse med övriga tvåspråkiga ungdomar i Svenskfinland. Likaså anser färre ungdomar i Karleby att det känns viktigt att vara en del av en svenskspråkig gemenskap. Tre fjärdedelar av de svenskspråkiga unga som väljer en yrkesutbildning efter grundskolan i Karleby väljer en yrkesutbildning som går på finska. Både antalet och andelen svenskspråkiga minskar trendmässigt.

– Det svenska i Karleby har hamnat i en nedåtgående spiral, konstaterar Berg.

Utredningen ger åtgärdsförslag

Positiva signaler framkommer också. Ungdomarna i Karleby anser att förhållandet mellan finsk- och svenskspråkiga i staden mestadels är gott. Staden Karleby erbjuder en fungerande service på svenska och staden odlar en tvåspråkig image. Flera i stadsledningen är tvåspråkiga. För många yngre tvåspråkiga Karlebybor är språket däremot inte någon större fråga. Synen på språk är pragmatisk och man använder därför det språk som leder till minst missförstånd. I praktiken betyder det finska.

– För att stärka det svenska språkets situation i staden krävs insatser på många olika nivåer. Därför avslutas rapporten med en rad åtgärdsförslag, säger Berg.

– Utredningen kan användas som grund för eller ge idéer till personer eller organisationer. som engagerar sig för svenskan i Karleby, tillägger Birgitta Forsström, vd för Stiftelsen BMR.

Bakgrund

Utredningen är initierad och finansierad av Stiftelsen BMR, som har en stark koppling till Karleby. Stiftelsen BMR har beviljat bidrag till flera organisationer med projekt och verksamhet i Karleby med omnejd.

Rapporten publicerades fredagen den 20 oktober kl. 10–12 i ett seminarium som hölls på Kulturgaraget i Karleby, Katrinegatan 16. Under seminariet presenterade Jens Berg rapportens innehåll, som kommenterades av Charlotta Uusitalo, rektor för Chydenius skola, Robban Hagnäs, grundare av tvåspråkiga Kulturgaraget, och Brit Stenman, ordförande för Pohjola-Norden i Karleby.

Läs rapporten HÄR.

Du kanske också vill läsa

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer

Träffa oss på Educa!

Läs mer

Educa-evenemang: Att vilja men inte kunna

Läs mer

Ny rapport: läsningen flyter – men skillnader finns

Läs mer