Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Naturskolan sänker ribban att komma ut i naturen för naturundervisning. "Vi har ofta sådan utrustning och fördjupad kompetens inom natur- och miljökännedom som skolorna inte har", säger Jonas Heikkilä. Foto: Magnus Östman.
Barn och en vuxen på en brygga. Ett barn tittar på vad som händer under vattenytan med hjälp av en vattenkikare.

Natur och Miljös Jonas Heikkilä: ”Bra med utomstående ögon på verksamheten”

Föreningen Natur och Miljö har under flera års tid fått bidrag av stiftelsen BMR för att ordna naturskolor och annan miljöpedagogisk verksamhet. Under de tre senaste åren har bidraget varit sammanlagt 580 000 euro. I år gjordes en extern utvärdering av naturskoleverksamheten.

Utvärderingen bekostades av BMR. Stiftelsens mål med utvärderingen är att få svar på frågor om vilken betydelse och effekt stiftelsen bidrag har. Motsvarande utvärderingar har också gjorts bland andra långvariga bidragsmottagare. 

– Det handlar inte om någon auditering eller kontroll. Syftet är att vi lär oss mer om organisationen som får bidrag och att vi genom utvärderingen kan försäkra oss om att vi förvaltar vårt ansvar på bästa sätt, säger BMR:s vd Birgitta Forsström.

Hon säger att utvärderingen kan ge upphov till en fördjupad dialog, något som många bidragsmottagare ofta önskar sig.

”Vi fick tips på vad vi kan utveckla”

Ledande miljöpedagog Jonas Heikkilä är den som leder föreningens alla fyra naturskolor men med arbetspunkt vid Åboland naturskola. På våren är det fullt upp med skolklasser och grupper från daghem som bokat in en dag med någon av föreningens naturskollärare.

Heikkilä jobbar både i naturen med barn och unga men också med administration. Han välkomnade den externa utredningen.

– Min främsta tanke var ‘ja tack, gärna’. Jag tyckte att det lät som en bra chans att få externa ögon på vår verksamhet, speciellt när vi funderat på utvärdering själva.

Närbild av ljushyad man med skägg och svartbågade glasögon. På huvudet har han en svart mössa och på sig en röd skaljacka.  och
Jonas Heikkilä, ledande miljöpedagog på Natur och Miljö.

Heikkilä säger att det har blivit allt svårare att få djupare respons av lärare som deltar i verksamheten med skolklasser eller daghemsgrupper. De ger dessutom enbart feedback på en enskild dag. Den externa utvärderingen granskade helheten och det tycker Heikkilä var intressant.

– Utvärderingen gav bekräftelse på att många av de saker vi gör är rätt och det är jag glad för. Den gav också tips på vad vi kunde utveckla, till exempel responsen från lärarna. Där kan vi jobba mer kvalitativt och till exempel göra intervjuer.

Han säger att utvärderingen också tog upp problem, vilka föreningen också känt till sedan tidigare. 

– Ett exempel är lönesättningen. Vi kan inte tävla med vanliga lärarlöner, något som är vanligt i föreningsvärlden. Det hänger på finansieringen och en stor del av mitt jobb är att söka nya finansieringskällor.

Boka höstens naturskola nu

Natur och miljös naturskolor ordnas året om. För den som vill boka in en dag för hösten gäller det att vara snabb. Kalendern är nämligen redan rätt full. 

Just nu håller föreningen på och utreder möjligheterna att starta en naturskola också i Östra Nyland. 

– Det finns efterfrågan och förutsättningar men finansieringen är inte ännu helt klar, säger Heikkilä.

Naturskolorna fortsätter också med temadagen Framtidsbyggarna, som riktar sig till lite äldre barn, elever i årskurserna fyra till sex. Det handlar om klimatförändringen och under temadagen jobbar eleverna bland annat med frågor om handlingskraft och empati.

– Vi har fått väldigt positiv respons från lärarna.

Stiftelsen BMR låter göra två till tre utvärderingar per år.  Jonas Heikkilä säger att bidraget från BMR är ovärderligt för verksamheten.

– Bidraget ger möjlighet för tusentals finlandssvenska barn, kring 10 000 per år, att komma ut i naturen.

En barnhand, iklädd fingervante, håller i ett inplastat kort med en bild på ett björklöv och ett riktigt, gulnat, björklöv.
Naturskolan erbjuder temadagar för barn i olika ålder. Foto: Mikael Sjövall.

Du kanske också vill läsa

Över 9 000 barn och unga på naturutflykter tack vare bidrag

Läs mer

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer

Ansök om bidrag för naturutflykter

Läs mer

Årsboken för 2023 är publicerad

Läs mer