Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Såka daghems- och bygårdsförening får bidrag av Stiftelsen BMR. Foto: Eva-Stina Kjellman.
Fyra barn cyklar på färgglada trehjulingar. Barnen har hjälm.

Rekordhög utdelning av Stiftelsen BMR – över 11 miljoner euro till bland annat barns hobbyer och eftermiddagsverksamhet

Pressmeddelande 25 januari 2023: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne (Stiftelsen BMR) delar ut 11,7 miljoner euro i bidrag 2023, vilket är mer än någonsin tidigare. I årets utdelning prioriteras projekt och verksamhet som ingjuter framtidstro i barn och unga och som gör dem delaktiga i att skapa sin framtid. 

Fokus är också på satsningar som förebygger eller lindrar barnfattigdom.

– För barn syns fattigdomen i vardagen ofta i att de inte kan delta i olika verksamheter. Samtidigt är hobbyverksamhet otroligt viktigt för barns välbefinnande, säger Birgitta Forsström, vd för Stiftelsen BMR.

Pilotprojektet Break Poverty är ett av flera projekt som beviljas bidrag för att stödja hobbyer för barn i mindre bemedlade familjer. Projektet leds av föreningen Kran som beviljas 150 000 euro för ändamålet. Inom projektet ska man i samarbete med familje- och socialservicen på sex orter hitta familjer som behöver ekonomiskt stöd för att barnet eller barnen ska kunna ha en hobby. Stöd för en hobby ges sedan i ett års tid. Sammanlagt omfattas 300 barn av projektet. 

– Att ha en hobby motverkar utanförskap och ensamhet, säger Mette Strauss, Krans verksamhetsledare.

Kran är en social- och hälsovårdsorganisation inom missbrukarvården. Att föreningen nu startar ett projekt där fokus är på fritidssysselsättning är helt naturligt, säger Mette Strauss.

– Vissa saker hänger ihop. Barnfattigdom är ett samhällsproblem i vårt land. Detta innebär att barn i familjer som redan har det tufft nu drabbats hårdast i pandemins kölvatten med den galopperande inflationen. Med projektet vill vi bidra till att bryta spiralen av upplevd oförändrad fattigdom.

Största enskilda bidraget till Karleby

Stiftelsen BMR:s största enskilda bidrag beviljas i år till Karleby bildkonstskola för barn och unga som får 550 000 euro (ett tvåårigt bidrag) för att skapa en tvärkonstnärlig konstgård på Konsthuset Renlunds tomt i Karleby. Det ska bli en inbjudande gård, en kulturoas för alla stadsbor, säger bildkonstskolans rektor Aija Isosaari.

– Gården ska sammanföra olika konst- och kulturformer. 

Planeringen av konstgården har pågått intensivt och involverat såväl bildkonstskolans som det intilliggande konservatoriets elever och lärare. Barn och vuxna i närliggande daghem och skolor har också involverats i planeringen – för att slutresultatet ska vara så inspirerande och ändamålsenligt som möjligt. Gårdens plan har gjorts av stadens planeringshortonom Nina Mamia.

En central plats på den nya gården kommer att vara en scen, som ska lämpa sig för både musik och dansuppträdanden. På gården planeras också odlingar, en grillplats och platser som lämpar sig för konstundervisning.

– Det blir ett nytt vardagsrum i staden, säger Aija Isosaari.

Stöd för småbarnspedagogik och eftermiddagsverksamhet

Stiftelsen BMR:s utdelning gäller ansökningar som lämnades in i september 2022. Stiftelsen tog emot kring 700 ansökningar av vilka närmare 500 beviljas bidrag. 

Mest bidrag ges för satsningar på barns och ungas psykosociala välmående (tre miljoner euro). Privat småbarnspedagogik beviljas två miljoner euro och privat eftermiddagsverksamhet en och en halv miljoner euro.

Mest bidrag ges för satsningar på barns och ungas psykosociala välmående (tre miljoner euro). Privat småbarnspedagogik beviljas två miljoner euro och privat eftermiddagsverksamhet en och en halv miljoner euro.

– Trots att stiftelsen i sin nya strategi har skiftat fokus från privat småbarnspedagogik till en trygg vardag för barn och unga vill vi fortfarande möjliggöra privat småbarnspedagogik och eftermiddagsverksamhet på svenska. Det tryggar familjernas vardag och en trygg vardag stödjer barnen, säger Birgitta Forsström.

Stödet viktigt i Såka

En av bidragsmottagarna är Såka daghems- och byagårdsförening, som beviljas 96 000 euro för daghemmets löpande verksamhet samt 20 000 euro för eftermiddagsverksamheten. Stiftelsen BMR har beviljat bidrag till Såka daghems- och byaförening sedan daghemmet grundades i början av 1990-talet.

– Stödet från Stiftelsen BMR har varit avgörande för att vi har kunnat utveckla verksamheten. I dag har vi hela helheten med daghem, förskola, skola och eftermiddagsverksamhet, säger styrelsemedlemmen Jonas Dahl.

Föreningens verksamhetsledare Louise Östman säger att bidraget från Stiftelsen BMR bland annat används för att stödja barn med särskilda behov och för satsningar på personalen.

– I styrelsen utgår vi alltid från vad som är bäst för barnen då vi funderar på hur pengarna används, säger hon.

Hög utdelning

Utdelningen är högre än någonsin tidigare trots ett sämre år på finansmarknaden. 

– Vi förvaltar stiftelsens förmögenhet så att sämre år inte märkbart påverkar vår utdelning. I dagens samhälle finns det många som har det svårt och behovet av stöd är stort, säger Birgitta Forsström.

Kontakt:

Birgitta Forsström, vd, tfn 044 7623 900, birgitta.forsstrom (a) bmr.fi.

Sonja Ollas-Airinen, specialsakkunnig, 050 3799 044, sonja.ollas-airinen (a) bmr.fi.

Lina Laurent, kommunikatör, för frågor om bland annat pressbilder. Pressbilder finns till exempel för konstgården i Karleby, från Såka daghem och från Skärgårdshavets biosfärområde. Tfn 040 5961308, e-post: info (a) bmr.fi

Ytterligare material i anslutning till utdelningen 2023:

I följande Drive-mapp med pressmaterial för utdelningen 2023 hittar du bland annat följande material:

Lista med de tio största bidragsmottagarna 2023.

Lista med ett urval av bidragsmottagare 2023, nationellt, Österbotten, Åboland, Åland, Östra Nyland och Västra Nyland.

Regionspecifika pressmeddelanden.

Här hittar du samtliga bidragsmottagare 2023. Använd sökfunktionen ifall du är intresserad av ett specifikt område eller specifik organisation.

Du kanske också vill läsa

Över 9 000 barn och unga på naturutflykter tack vare bidrag

Läs mer

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer

Ansök om bidrag för naturutflykter

Läs mer

Årsboken för 2023 är publicerad

Läs mer