Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Academill, Åbo Akademi. Foto: Åbo Akademi.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne donerar en halv miljon till Åbo Akademi – gynnar pedagogiken, vårdvetenskapen och psykologin

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne donerar en halv miljon euro till forskningen och undervisningen vid Åbo Akademi. Beslutet om donationen fattades av stiftelsens styrelse i slutet av april.

Donationen sker inom ramen för statens motfinansieringskampanj.

Åbo Akademi avser att rikta medlen till utbildningsområdena pedagogik, vårdvetenskap och psykologi, inklusive utvecklingspsykologi, och särskilt till doktorander och post doc-forskare som forskar inom barns och ungas välmående.

– Vi är mycket tacksamma och glada över stiftelsens generösa bidrag som stöder lovande unga forskare och möjliggör nya mångvetenskapliga satsningar inom samhällsrelevanta och för oss angelägna forskningsområden, säger Åbo Akademis rektor Mikael Lindfelt.

– Dagens skola handlar inte bara om lärande. Allt fler barn och ungdomar kämpar med sitt välmående i dagens samhälle och det är viktigt att forska i hur välmående utvecklas under skoltiden samt vilka är de mest centrala risk- och stödfaktorerna. Denna kunskap behövs för att kunna stödja barn och ungdomars välmående på bästa möjliga sätt nu och i framtiden, förklarar biträdande professor i pedagogisk psykologi Johan Korhonen.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes vd Birgitta Forsström gläds särskilt över att donationen till Åbo Akademi kommer att användas för att hjälpa unga doktorander och post-doc forskare.

– Genom den här donationen till undervisningen och forskningen kan vi i ett mycket långsiktigt perspektiv stödja barns och ungas lika möjligheter till en trygg uppväxt och ett gott liv, säger Forsström.

Läs också:

Fonderna vill stärka universitetens konkurrenskraft – donerar över två miljoner euro (8.11.2021)

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne stödjer Helsingfors universitet med 900 000 euro (15.11.2021)

Mera information:

Mikael Lindfelt, rektor Åbo Akademi
+358 50 544 2628
mikael.lindfelt@abo.fi

Birgitta Forsström, vd, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
+358 44 762 3900
birgitta.forsstrom@bmr.fi

Du kanske också vill läsa

Donation möjliggör konstterapi för barnpatienter

Läs mer

Tusen åländska barn bjuds på musikalen Havsandar

Läs mer

Positiv avkastning på stiftelsens förmögenhet 2023

Läs mer

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer