Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne stödjer Finlands paralympiska kommittés skolevenemang Para School Day. Bild från lågstadiet Pihlajiston ala-aste 2019. Foto: Finlands paralympiska kommitté.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne stödjer verksamhet för barn och unga med drygt 10 miljoner euro – bidrag bland annat för digital säkerhet, läxhjälp och till barn i familjer med missbruk

PRESSMEDDELANDE 25 januari 2022

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr delar ut över 10 miljoner euro i bidrag 2022. Styrelsen fattade beslut om utdelningen i fredags. Sammanlagt 530 bidrag beviljades – utdelningen är en halv miljon större än i fjol. Bidragen gäller ansökningar som kom in under den årliga ansökningstiden i september 2021. 

Privat upprätthållen småbarnspedagogik beviljas 1,9 miljoner euro. Eftermiddagsverksamhet för årskurs 1–2 får 1,5 miljoner euro och lägerverksamhet för barn och unga beviljas 930 000 euro.

Stiftelsen tog emot närmare 750 ansökningar, vilket är 250 fler än i fjol. Fokus i årets utdelning var barns och ungas välmående samt verksamhet som lindrar ensamhet och utanförskap. 

– Vi fick många fina ansökningar där fokus är på barns och ungas psykiska hälsa. Vi är måna om att dels stödja verksamhet som sker nationellt men också lokala initiativ där barns och ungas välmående stöds i deras närmiljö, säger vd Birgitta Forsström.

En av bidragsmottagarna är Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård (USM rf). Föreningen beviljas 100 000 euro för verksamhet bland barn och unga i familjer med missbruk och psykisk ohälsa. I verksamheten ingår bland annat läger, samtalsgrupper, aktivitetsdagar och utbildning av professionella. I fjol fick föreningen 60 000 euro.

– Under pandemin har lärare, annan skolpersonal och andra vuxna blivit mer varse om i vilka hem det finns svårigheter. Vi har nu hittat de här barnen bättre och kunnat stödja dem, säger  projektledare Anette Rönnlund-Nygård.

Stödet från BMR kommer att användas bland annat för att anställa en person till, utveckla material för samtalsgrupperna samt för att upprätthålla lägerverksamhet. I lägren kan barn och unga från hela Svenskfinland delta.

En av de nya bidragsmottagarna är Rädda Barnen som beviljas 120 000 euro för att stärka svenskspråkiga femteklassares kunskaper inom nätsäkerhet och digitalt välbefinnande. Det handlar om Rädda Barnens mångåriga program, som går under arbetsnamnet Toppen (på finska Huippula), och som görs i samarbete med bland annat Utbildningsstyrelsen. Programmet ska erbjuda bland annat undervisningsmaterial och ett interaktivt test i nätsäkerhet. 

– Kunskap i digitalt välbefinnande är en ny medborgarkunskap, som Utbildningsstyrelsen arbetar för. Undervisning i digitala färdigheter ser ändå olika ut på olika håll i landet och vi vill ge alla elever tillgång till högklassig undervisning i ämnet, säger Antti Järventaus, utvecklingschef på Rädda Barnen. 

Stödet från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne används bland annat för att skapa ett svenskspråkigt elevtest och svenskspråkigt undervisningsmaterial.

– Vi vill säkerställa att svenskspråkiga barn får ta del av den fina utvecklingen som sker i de här frågorna, säger Birgitta Forsström.

En annan ny bidragsmottagare är organisationen SOS-Barnbyar som tidigare haft verksamhet endast på finska. Nu utvecklar organisationen en nationell digital tjänst för läxhjälp, för högstadieelever och elever på andra stadiet. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne stödjer verksamheten med 40 000 euro.

– Tack vare stödet från BMR blir modellen vi utvecklar redan från början tvåspråkig, säger koordinator Veera Jahnukainen.

I år testas olika former för läxhjälpsmodellen och år 2023 utvidgas verksamheten så att den når allt fler unga.

Birgitta Forsström säger att alla barn inte får hjälp med läxorna hemma.

– Det här är ett sätt att jämna ut skillnaderna mellan barn. 

Liksom tidigare år beviljade Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne också i år stöd för parker. En av bidragsmottagarna är Karleby mödra- och skyddshem rf som får 14 700 euro för att göra sin lekplats tryggare och trevligare.

– Vår förening har nyligen flyttat till ett nytt hus och hade ingen lekplats. Vi har fått bygga en park men den är väldigt liten och saknar leksaker. Med hjälp av bidraget kan vi bland annat sätta upp lampor och övervakningskameror och köpa leksaker, säger enhetschef Jessica Sundström.

Hon säger att lekparken är väldigt viktig för mödra- och skyddshemmets klienter.

– Familjer kan bo hos oss upp till ett år och de måste ha en trygg plats där barnen kan leka. Det är viktigt att vara ute.

Finlands Paralympiska Kommité beviljas 10 000 euro för att ordna evenemanget Para School Day i tio svenskspråkiga skolor. Verksamheten fick stöd också i fjol, då förverkligades fem skolbesök som närbesök och fem skolbesök på distans. I Para School Day ingår en föreläsning av en idrottare och att barnen eller de unga får testa en idrottsgren, till exempel rullstolsbasket eller sittande volleyboll. 

– När man själv får pröva en ny gren och får träffa en idrottare så bidrar det till att skingra fördomar, säger kontaktchef Reeta Lindeman.

Evenemanget passar för elever i lågstadiet, högstadiet och på andra stadiet.  

– Tack vare stödet från BMR få svenskspråkiga skolor också möjlighet att medverka, säger hon.

De fem största bidragen 2022

Nya Barnsjukhuset 250 000 euro för smärtkliniken för barn på Barnsjukhuset.

Helsingfors universitet 199 998 euro för fortsatt finansiering av forskningsprojektet hur barn använder etnicitet, genus, språk och rasifiering för att inkludera och exkludera andra barn och hur det påverkar barns känsla av ensamhet och utanförskap.

Natur och Miljö 190 000 euro för naturskolverksamhet och övrig miljöpedagogisk verksamhet i Svenskfinland.

Elämän Nälkään ry 190 000 euro för fortsatt bidrag för projektet Livslust som stödjer barn och unga med ätstörning. Förutom grundverksamhet som mottagning och föreläsning är syftet att fortsätta utveckla digitala redskap för att nå målgruppen.

Barnavårdsföreningen i Finland 170 000 euro för förebyggande arbete med svenskspråkiga barn, unga och familjer.

Sammanlagt beviljades:

Privat småbarnspedagogik 1,9 miljoner euro

Eftermiddagsverksamhet 1,5 miljoner euro

Parker 250 000 euro

Lägerverksamhet 930 000 euro.

Totalt 747 ansökningar kom in av vilka  530 beviljades stöd. Den ansökta summan är 17 miljoner euro och den beviljade summan drygt 10 miljoner euro.

För ytterligare information om stiftelsen, kontakta:

Birgitta Forsström, vd,  Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. För frågor om gällande stiftelsen eller utdelningen. Tfn , e-post birgitta.forsstrom@bmr.fi.

Sonja Ollas-Airinen, sakkunnig, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. För allmänna frågor om stiftelsen och för specifika frågor om enskilda bidrag. Tfn 050 379 9044, e-post sonja.ollas-airinen@bmr.fi.

Lina Laurent, kommunikatör. För pressmaterial, pressbilder och logon. Tfn 040-5961308, e-post info@bmr.fi.

Axplock bland Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes bidrag 2022:

Nationellt:

Rädda Barnen, 120 000 euro för att förstärka svenskspråkiga femteklassares kunskaper inom digitalt välbefinnande och nätsäkerhet. Kontakt: Antti Järventaus, utvecklingschef, 050 3646 410, antti.jarventaus@pelastakaalapset.fi

SOS-Barnbyar, 40 000 euro för läxhjälp för åk 7–9 och andra stadiet. Kontakt: Veera Jahnukainen, koordinator, 044 4910 723, veera.jahnukainen@sos-lapsikyla.fi eller Sanna karlsson, kommunikatör, sanna.karlsson@sos-lapsikyla.fi.

Finlands paralympiska kommitté, 10 000 euro för ordnande av evenemanget Para School Day i svenskspråkiga skolor där elever får bekanta sig med paralympiska grenar som rullstolsbasket eller sittande volleyboll. Lämpar sig för elever och studerande i alla åldrar. 

Kontakt: Thomas Jalas, koordinator, 0400 241 121, thomas.jalas@paralympia.fi

Obs. Pressbilder finns att tillgå.

Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland, 36 800 euro för utvecklandet och genomförandet av Framtidslabbet, en framtidsutbildning riktad till åk 7–9 och andra stadiet. Framtidslabbet ska utveckla en modell för workshops samt undervisningsmaterial. Kontakt: Oskar Sandqvist, ansvarig för svenskspråkig verksamhet, 050 3468 725, oskar.sandqvist@nuori.fi.

Resurscenter för matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan, 25 000 euro för delprojektet Insikt, andra året av tre inom projekthelheten Naturvetenskap och matematik som verktyg för ökad jämlikhet 2021–2023. INSIKT riktar sig till barn i åldern 0–6 år, nationellt. Kontakt: Ann-Catherine Henriksson, utbildningsplanerare – utbildare, 046 920 2260, ann-catherine.henriksson@abo.fi.

Västra Nyland:

Raseborgs stads kulturtjänster, 5 000 euro för att förverkliga interaktiva dramastunder inom småbarnspedagogiken i Raseborg 2022. Kontakt: Sanna Himmelroos, kulturplanerare, 040 526 3159, sanna.himmelroos@raseborg.fi.

Finlandssvenska folkdansring 3 000 euro för ett nytt treårigt ungdomsprojekt för folkdansande tonåringar i Svenskfinland. Kontakt: Katja Nummelin-Sailakari, verksamhetsledare, 040 3523 688, folkdansringen@folkdans.fi.

Östra Nyland:

Borgå Folkakademi 5 000 euro för att ordna kortkurser och dagläger för barn och unga i Borgå. Kontakt: Nina Wackström, koordinator, 040 5687027, nina.wackstrom@akan.fi.

Lovisa Dansinstitut, 8 000 euro för att förverkliga projektet ”Danstassarna IV” – dansundervisning i alla svenskspråkiga och tvåspråkiga daghem och svenskspråkiga förskolor i  Lovisa. Kontakt: Kati Kivilahti-Fagerudd, rektor 050 5921 393 (tis–tors).

Åboland:

Teater Kojan, 9 000 euro för teaterföreställning Stay Happy för ungdomar i åldern 14–17 år.

Kontakt: Ida Törnroos, ordf. 040 7463 085, teater.kojan@gmail.com.

Österbotten:

USM r.f./ Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f. 100 000 euro för verksamhet bland barn och unga i familjer med missbruk och psykisk ohälsa. Kontakt: Anette Rönnlund-Nygård, projektledare, 050 5434 893, anette@missbrukarvard.fi. Obs. Pressbilder finns.

Wava-institutet, 75 000 euro för projektet SKOFF-Bildkonstnären och eleven i en pedagogisk läroprocess, en treårig (2022–25) satsning på relationell offentlig konst i barns och ungas utbildningsmiljöer i Jakobstad. Kontakt: Malin Simons, ledande bildkonstlärare, 050 384 6698, malin.simons@jakobstad.fi. 

Karleby:

Karleby mödra- och skyddshem rf, 14 700 för att skaffa utrustning, möbler, redskap och leksaker till lekplatsen. Kontakt: Jessica Sundström, enhetschef 044 3366 524, jessica.sundstrom@kokkolanensijaturvakoti.fi.

Åland

Gymnastics Åland, 2 500 euro för grupper för barn i behov av särskilda insatser, barn som behöver träna i liten grupp utan yttre störningsmoment. Kontakt: Ylva Watkins, verksamhetschef 045 7343 3899.

Åländska segelsällskapet, 4 000 euro för seglarläger för sammanlagt cirka 40 barn på Rödhamn i Ålands skärgård. Kontakt: Emma Dahlen, lägeransvarig 045 752 929 64.

Rädda Barnen på Åland, 30 000 euro för utveckling och implementering av verksamhet för barn som växer upp i familjer med beroende och psykisk ohälsa på Åland. Kontakt: Janina Björni, ansvarig för verksamhet för barn, 040 6723 327.

Ålands ungdomsförbund, 3 500 euro för att anordna ett e-sportevenemang, med LAN och turneringar. Ett inkluderande evenemang som riktar sig till unga på hela Åland. Kontakt: Katja Söderbäck, verksamhetsledare 045 752 44300.

Du kanske också vill läsa

Donation möjliggör konstterapi för barnpatienter

Läs mer

Tusen åländska barn bjuds på musikalen Havsandar

Läs mer

Positiv avkastning på stiftelsens förmögenhet 2023

Läs mer

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer