Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Familjen Kamprads stiftelse går in som finansiär i forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden

Forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället får en sjätte finansiär i Familjen Kamprads stiftelse från Sverige. Programmet finansierar forskning om vår tids stora samhällsutmaningar. Alla finansiärer har beslutat att höja sina finansieringsbelopp så att den totala summan nu uppgår till ca 10,5 miljoner euro. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne är en av programmets finansiärer.

Framtida utmaningar i Norden är ett sjuårigt forskningsprogram för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom områden som innebär stora utmaningar, både socialt och kulturellt. Programmet vill framför allt stimulera forskning över nations- och disciplingränserna, och målet är att forskningsresultaten ska komma samhället till konkret nytta.

Forskningsprogrammet finansieras av de finländska stiftelserna och föreningarna Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska kulturfonden, Suomen Kulttuurirahasto och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, den svenska stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och nu även Familjen Kamprads stiftelse.

”Vi är glada att delta i forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden. Tillsammans bidrar vi till att stödja forskning som på ett tydligt sätt gör skillnad i samhället med kunskap och nytta för medborgare och beslutsfattare, samtidigt som vi stärker samarbetet mellan finansiärer i Norden”, säger Lena Fritzén, verkställande ledamot för Familjen Kamprads stiftelse.

Familjen Kamprads stiftelse grundades 2011 av Ingvar Kamprad och hans familj för att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Stiftelsen lägger stor vikt vid att resultaten av forskning och utbildning snarast och med kostnadseffektivitet ska komma de många människorna till del.

”Det är med både glädje och stolthet vi välkomnar Familjen Kamprads stiftelse som finansiär i forskningsprogrammet. Att vi får en ny finansiär och att de andra finansiärerna vill höja sina finansieringsbelopp visar att den forskning vi kommer att bedriva inom programmet både håller en hög kvalitet och behövs”, säger Christer Kuvaja, samordnare för forskningsprogrammet och forskningschef på Svenska litteratursällskapet i Finland.

Ursprungligen skulle forskningsprogrammet finansiera mellan sex och tio projekt med upp till en miljon euro var. Efter ansökningsprocessen under våren och sommaren kunde finansiärerna konstatera att det bland de 449 inkomna ansökningarna fanns så många av hög kvalitet att man ville öka finansieringsbeloppen. Nu uppgår den totala summan för programmet till 10,5 miljoner euro.

Projekten som får finansiering inom forskningsprogrammet presenteras inom en snar framtid.

Läs också blogginlägget av Birgitta Forsström, vd för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, där hon berättar varför BMR stödjer forskningsprogrammet Framtida utmaningar: ”We believe this is a successful venture”

För mer information om forskningsprogrammet, kontakta

Christer Kuvaja
Forskningschef
Svenska litteratursällskapet i Finland
+358 40 152 2314
christer.kuvaja@sls.fi

För mer information om Familjen Kamprads stiftelses deltagande i forskningsprogrammet, kontakta

Anna Carlström
Presskontakt
Familjen Kamprads stiftelse
+46 72 54 34 700

Lena Fritzén
Talesperson och verkställande ledamot
Nås via Anna Carlström

För mer information om Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes stöd, kontakta

Birgitta Forsström, vd

Tfn +358 44 7623900
birgitta.forsstrom@bmr.fi


Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället är ett sjuårigt forskningsprogram som stimulerar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i Norden. Programmet inriktar sig på det 21:a århundradets stora samhällsutmaningar, och hur de förstås och hanteras av våra nordiska samhällen. Målet med programmet är att forskningen ska komma samhället till nytta i form av lättillgänglig kunskap för medborgare och beslutsfattare.

Du kanske också vill läsa

Positiv avkastning på stiftelsens förmögenhet 2023

Läs mer

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer

Ansök om bidrag för naturutflykter

Läs mer

Årsboken för 2023 är publicerad

Läs mer