Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne stödjer Helsingfors universitet med 900 000 euro

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne skänker ett betydande bidrag till Helsingfors universitets medelinsamlingskampanj. Merparten av donationen riktas till två olika utbildningsområden: naturvetenskaper samt pedagogik och lärarutbildning.

För en vecka berättade vi att fem finlandssvenska fonder, däribland Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, sammanlagt donerar 2,1 miljoner euro till universitetens medelinsamlingskampanjer. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes bidrag på 900 000 euro riktas till naturvetenskaper och till pedagogik och lärarfortbildning vid Helsingfors universitet. Bidraget är i enlighet med stiftelsens syfte: att stödja barn och unga. 

– Ett effektivt sätt att stödja barn och unga är att se till att de personer som jobbar med barn och unga får den bästa möjlig utbildning, säger Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes vd Birgitta Forsström.

Stiftelsen stödjer verksamhet och projekt som riktar sig till barn och unga. Stiftelsen stödjer särskilt barn med särskilda behov, utsatta barn och unga och stödjer verksamhet som förebygger utsatthet och utslagning. 

– Vi är mycket glada över att Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne beslutat rikta donationen till pedagogik och lärarutbildning, säger professor Gunilla Holm vid pedagogiska fakulteten.

Universitetet planerar att fatta ett beslut om att rikta donationen till studier i specialpedagogik. Det finns en stor brist på behöriga svenskkunniga speciallärare. Detta framgår i undervisnings- och kulturministeriets senaste rapport.

– Vi har som mål att etablera en utbildning som ger speciallärarbehörighet, fortsätter Holm. 

Den andra delen av donationen riktas till naturvetenskaper.

– Denna märkbara donation är högt uppskattad. I framtiden kommer vi att satsa på att öppna för svenskspråkig undervisning i det mycket aktuella ämnet artificiell intelligens och dess samhälleliga tillämpningar, säger dekanus Kai Nordlund vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Universitetens medelinsamling är kopplad till statens motfinansiering av universiteten 2020–2022. Det innebär att staten för varje donerad euro från privat håll lägger till en viss summa pengar. Hur stor den summan är är ännu inte fastställt. Dock är den sammanlagda statliga motfinansieringen högst 67 miljoner euro, och ett enskilt universitet kan få högst 11 miljoner euro. Motfinansieringens slutgiltiga belopp bestäms efter kampanjtidens slut, i juni 2022.

För ytterligare information:

Kontakta vd Birgitta Forsström, birgitta.forsstrom@bmr.fi.

Du kanske också vill läsa

Donation möjliggör konstterapi för barnpatienter

Läs mer

Tusen åländska barn bjuds på musikalen Havsandar

Läs mer

Positiv avkastning på stiftelsens förmögenhet 2023

Läs mer

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer