Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Projektet Musicera mera ger fler barn kontakt med musiken

Genom projektet Musicera mera får pedagoger som jobbar på daghem nya handfasta verktyg för att ge barn en musikalisk grund. Det är nu dags för daghem i Jakobstadstrakten att anmäla sitt intresse för att vara med i projektets andra fas som inleds hösten 2021. Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr och Svenska Kulturfonden understöder projektet med sammanlagt 120 000 euro. 

Projektet Musicera mera är ett treårigt projekt som drivs av Centret för livslångt lärande (CLL) och Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Inom projektet skapas bland annat arbetsmodeller och pedagogiskt material för lärare i småbarnspedagogik så att de i sin tur ska kunna musicera mera på daghemmen. Dessutom följer forskare med projektet, så att lärdomarna och metoderna ska bidra till att utveckla småbarnspedagogiken ytterligare. 

”Vi vill ge pedagogerna verktyg att jobba med musik, så att musiken får en plats i verksamheten. Då är musiken inte bara en sång medan man köar, utan genomtänkta musikstunder med pedagogiskt innehåll”, säger projektledare Jenny Teir vid CLL. 

Hon hoppas att projektet på lång sikt leder till att fler barn får en musikalisk grund och att fler barn blir intresserade av olika instrument och eventuellt också av studier vid musikinstitut. Projektet Musicera mera utvecklas nämligen i tätt samarbete med Dunk (De ungas musikförbund i Svenskfinland rf) och med Wava-institutet i Jakobstad. Musiker från Wava-institutet har besökt pilotdaghemmet Alma i Jakobstad och en del av materialet som pedagogerna i år ska jobba med har utvecklats av Dunk.  Till materialet hör också 12 sånger om månaderna av Klas Backman och Anna Charlotta Gunnarson.  

”Vanligen gör musikinstituten annorlunda besök på daghemmen. De håller kanske en konsert och uppträder för barnen. Det som är nytt i vårt projekt är att personalen och barnen aktivt är med”, säger Jenny Teir. 

Projektet finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och av Svenska Kulturfonden. Bidragen har använts bland annat för att filma sex korta inspirationsfilmer. Filmerna är baserade på materialet i Klanglådan och är riktade till pedagogerna. 

”Filmerna handlar om musikens grundelement, till exempel klangfärg, dynamik och rytm och innehåller praktiska övningar och handfasta råd om hur du kan jobba med sångerna. De har bland annat rytmövningar och berättar hur du kan röra dig och spela till musiken”, säger Jenny Teir. 

Bidragen från fonderna har också använts för musikerbesök på daghemmen, anskaffning av instrument och till en viss del också för att arrangera sångerna på nytt så att de passar olika instrument och användning. 

Musiker besöker pilotdaghemmet Alma i Jakobstad. Foto: Musicera mera.

För tillfället pågår en intensiv planering av höstens verksamhet. På hösten inleds projektets andra fas där verksamheten utvidgas till åtta daghem i Jakobstadsregionen. Daghem i Jakobstadstrakten som är intresserade av att delta kan nu anmäla sitt intresse till Jenny Teir (kontaktuppgifter nedan).  

”Musicera mera kräver en del av personalen: att de är intresserade och att de vill vara med och utveckla verksamheten”, säger hon. 

Man behöver ändå inte vara en musikalisk virtuos för att ta sig an projektets material. 

”Verkligen inte. Det material vi tagit fram är ett jättebra stöd och du kan använda det även om du själv är osäker. Klanglådans material är tacksamt att arbeta med och en del av det blir i höst fritt tillgängligt för alla i samarbete med läromedel.fi.” 

För ytterligare information, kontakta

Sonja Ollas-Airinen

specialsakkunnig, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Tfn 050 379 9044, e-post sonja.ollas-airinen@bmr.fi.

Jenny Teir

projektledare, Musicera mera

Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi

Tel. +358 (0)63247376

E-post: jenny.teir@abo.fi

Du kanske också vill läsa

Donation möjliggör konstterapi för barnpatienter

Läs mer

Tusen åländska barn bjuds på musikalen Havsandar

Läs mer

Positiv avkastning på stiftelsens förmögenhet 2023

Läs mer

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer