Foto: Eva-Stina Kjellman. Såka daghem 2022.

Stiftelsen BMR:s årsbok för 2022 publicerad

För första gången har Stiftelsen BMR sammanfattat de viktigaste händelserna i en årsbok. I årsboken för 2022 hittar du nyckeltal för utdelningen, information om de största bidragsmottagarna och ett axplock ur händelsekalendern.

I årsboken skriver styrelseordförande Mia Holmbäck om ett år som präglades av krig och av klimatförändringens följder. Hon noterar också att den höga inflationen påverkat många.

– De som haft det kärvt ekonomiskt fick ännu svårare att få vardagen att gå ihop. I Finland finns kring 120 000 barn som lever i fattigdom. Därför är ett av stiftelsens tyngdpunktsområden 2023 att ge bidrag till projekt som bidrar till att minska barnfattigdom och projekt som ingjuter framtidstro i barn och unga, skriver Holmbäck.

Stiftelsens vd Birgitta Forsström skriver om stiftelsens nya strategi och om arbetet med att förnya organisationen.

– De nya prioriteringarna för utdelningen innebär en skiftning i fokus från privat småbarnspedagogik till ett bredare fokus på en trygg vardag för barn och unga, ökat välmående för barn och unga, stöd till professionella som jobbar med barn och unga och även satsningar som motverkar barnfattigdom och stöder inkludering. Trots dessa nya prioriteringar kommer stiftelsen fortsättningsvis att vara en betydande möjliggörare av privat småbarnspedagogik på svenska i Finland. 

Stiftelsen BMR:s bokslut och årsberättelse för 2022 publiceras på webbplatsen efter att de godkänts av styrelsen.