Projektet Musicera mera ger fler barn kontakt med musiken

Genom projektet Musicera mera får pedagoger som jobbar på…