Inbjudan: Ny utredning över svenskan i Karleby – lansering 20 oktober

En ny utredning granskar svenska språkets ställning i Karleby. Utredningen lanseras i Karleby 20 oktober. Välkommen! Anmäl dig här.

Signalerna från Karleby har under de senaste åren varit oroväckande. Det svenska språket verkar vara utsatt. Antalet svenskspråkiga ledamöter i stadens fullmäktige är rekordlågt, den senaste Språkbarometern vittnar om ett försämrat språkklimat och svenskan verkar ha försvunnit ur statsbilden.

Vilka är faktorerna som påverkar de språkliga förhållandena i staden?

I en ny utredning är fokus på svenskan i Karleby. Hur ser språkanvändningen bland skoleleverna ut? Vad anser beslutsfattarna? Och vilka konkreta åtgärder kunde man vidta för att stärka svenskan i staden?  

Utredningen har beställts och finansierats av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. Stiftelsen grundades 1919 på basen av Karl Herman Renlunds testamente. Karl Herman Renlund var född och uppvuxen i Karleby – Brita Maria var hans mamma. Utredningen har gjorts av Jens Berg och ges ut av tankesmedjan Magma.

Välkommen på lanseringen av utredningen fredagen 20 oktober, med start klockan 9.30 på Kulturgaraget i Karleby.

Jens Berg presenterar utredning varpå det blir diskussion om svenskans ställning i Karleby. Tillfället avslutas med lunch. Vänligen anmäl dig på förhand genom denna webblankett. Tillfället kommer också att strömmas direkt. Observera att du bör anmäla dig även om du deltar på distans.

Program