Bild: Barnens rätt på jorden här i Norden.

I dag firar vi Nordens dag!

Nordens dag, som ordnas för att uppmärksamma det nordiska samarbetet, firas i dag, onsdagen 23 mars. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har understött barnkulturprojektet “Barnens rätt på jorden här i Norden”.

Inom projektet har Luckan skapat en mängd material om Norden och om barnens rättigheter. Barnboken “En kråksång för Nordens barn” är skriven av Annika Sandelin och illustrerad av Linda Bondestam. Boken har sänts ut kostnadsfritt till närmare 300 daghem och förskolor och finns på bibliotek att låna. Dramatiserade dikter ur barnboken finns att se här. Ett nordiskt videoäventyr tillsammans med bokens huvudkaraktär Kracke publicerades i måndags. På projektets webbplats finns även pedagogiskt material om Norden och barnens rättigheter.

Nordens dag firas för att uppmärksamma det nordiska samarbetet, vilket förstärktes genom Helsingforsavtalet som undertecknades 23 mars för 60 år sedan, 1962.

Bildkälla: Projektet Barnens rätt på jorden här i Norden.

Projektet “Barnens rätt på jorden här i Norden” förverkligas med understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Nordiska ministerrådet, Svenska kulturfonden och undervisnings- och kulturministeriet.