Educa 2023: Välkommen på seminarium om barnboken i småbarnspedagogiken

Hur kan vi via barnlitteraturen stödja barn att förstå sig själva, sin plats i världen och i relationerna till andra?

I samband med Educa 2023 ordnar Stiftelsen BMR ett kostnadsfritt seminarium för personal inom småbarnspedagogik och förskola. På seminariet får vi höra litteraturvetaren Mia Österlund som pratar om hur vi kan fördjupa läsningen för små barn. Docent Ann-Christin Furu lyfter berättelsebaserade arbetssätt och deras betydelse för det lilla barnets upplevelse av sig själv i världen.

Seminariet ordnas lördagen 28 januari i Helsingfors mässcentrum. I slutet av seminariet ordnas en diskussion kring litteratur och barnboken som utgångspunkt för samtal med små barn kring identitet, relationer och mening. I diskussionen deltar Mia Österlund, Ann- Christin Furu samt Petra Oksanen, daghems- föreståndare med erfarenhet av Tambur-bibliotek vid Tallbo och Tölö daghem, Barnavårdsföreningen i Finland r.f. Som samtalsledare fungerar Amanda Audas-Kass tidigare Läsambassadör, lärare i modersmål och litteratur vid Vasa övningsskola.

Seminariet ordnas i samarbete med CLL, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.

Seminariet i ett nötskal:

Målgrupp: Personal inom småbarnspedagogik och förskola

Tidpunkt: 28.1.2023 kl. 10.30-13.00
Plats: Mässcentret, Mässplatsen 1, rum 207

Kontakt: Utbildningsplanerare Linda Ahlbäck, linda.ahlback@abo.fi, tel. 050-383 3837

Anmälan: Anmäl dig senast 10 januari 2023 via webblänken.

OBS! Antalet platser är begränsat och deltagare antas i anmälningsordning! Samtliga seminariedeltagare får en gåvokasse av arrangören. Servering och mingel kl. 10.30–11.00.

Avgift: Seminariet är avgiftsfritt.