Foto: Vilja Pursiainen. Kopiera inte bilden utan tillstånd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.

26 nya lärarbostäder på Busholmen

Bostäderna är inflyttningsklara på hösten 2021.

Foto: Vilja Pursiainen

Grundstenen för kvarteret Isabella murades 27.2.2020.

Styrelseordförande Laila Andersson sade bl.a. följande i sitt tal:

Som styrelseordförande för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne känner jag glädje och stolthet över att få vara med och mura grundstenen till Projektet Isabella. Att vi nu på riktigt kommer igång känns bra! Vår målgrupp för de bostäder som här byggs är lärare inom småbarnspedagogik och den grundläggande utbildningen och andra stadiet. Vi har redan bostäder för samma målgrupp i Victoriakvarteret på Busholmen, men på grund av våra långa köer till de bostäderna ser vi att fler behövs. Vi är gärna med och ta vårt ansvar för att småbarnspedagogiken skall få behörig personal i huvudstadsregionen. Vi har alla i medierna kunnat läsa att behovet av personal är stort i hela regionen. För att råda bot på den bristen krävs stora insatser. En av de många insatser vår stiftelse har gjort är att bygga hyresbostäder med en rimlig hyra till målgruppen.

Laila Andersson. Foto: Vilja Pursiainen
Här byggs Isabella. Foto: Vilja Pursiainen

Läs mer om projektet Isabella här.

En grupp från Akademin och Lyran uppträdde med Finlandia. Foto: Vilja Pursiainen