Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Minna Ståhl, överläkare på Smärtcentrum för barn samt musikterapeuterna Reetta Keränen och Hanna Hakomäki på Nya barnsjukhuset (HUS) i Helsingfors. Foto: Stiftelsen nya barnsjukhusets stöd.

Donation möjliggör konstterapi för barnpatienter

Utbudet av konstterapier förstärks och breddas vid Nya barnsjukhusets (HUS) nationella smärtcentrum för barn. ”Det är ett stort steg framåt i barns specialmedicinska behandling”, säger överläkare Minna Ståhl. Satsningen är möjlig tack vare en donation från Stiftelsen nya barnsjukhusets stöd, vilken i sin tur beviljats bidrag av bland annat Stiftelsen BMR.

Text: Stiftelsen nya barnsjukhusets stöd

Färgglada klistermärken i form av en kvadrat, en triangel och en cirkel är limmade på pianots tangenter. Med hjälp av mönstrade notblad kan patienter över tre år spela sina egna melodier och ljudberättelser. Musikterapeuten Hanna Hakomäki sitter vid pianot och skriver ner kompositioner.

Hanna Hakomäki jobbar som musik- och psykoterapeut inom barnpsykiatrin på HUS. Hon tar emot bland andra selektivt icke-talande eller svårt sjuka och traumatiserade barn som har haft psykiska utmaningar efter att de blivit sjuka. Pianotangenternas mönstrade toner är en del av den berättelsekompositionsmetod som Hakomäki använder i sitt arbete.

”Jag uppmuntrar barnen att spela och skriver ner deras musik. Jag säger inte specifikt att de ska spela om en upprörande upplevelse eller sjukdom – utan att de ska spela fritt. På så sätt kan rädsla eller ångest fångas i en berättelse och anta en konstnärlig form.”

Konstterapier stärker nationell modell för smärtbehandling

Musik-, konst- och dansrörelseterapier kan användas som en medicinfri behandling av smärta och ångest. Förutom inom barnpsykiatrin har musikterapi använts på Smärtcentrum för barn på Nya barnsjukhuset. Smärtcentret är specialiserat på behandling och rehabilitering av barn som lider av svår akut smärta, smärta i samband med cancer och olika smärtsyndrom. Familjemedlemmar är också ofta inblandade, eftersom ett barns sjukdom drabbar hela familjen. Musikterapi kan även erbjudas till patienter som till exempel är rädda för mindre medicinska ingrepp eller som befinner sig i palliativ vård.

Minna Ståhl, överläkare på Smärtcentrum för barn, gläds över att man inom den somatiska sjukvården alltmer har börjat förstå behovet av att förebygga trauman kopplade till smärtfulla ingrepp.

Negativa erfarenheter relaterade till sjukdom och ingrepp i barndomen kan ha livslånga negativa effekter.

 ”Under vår ledning byggs en nationell modell för smärtbehandling av barn och unga. Modellen inkluderar musikterapi och snart även andra konstterapier”, säger Minna Ståhl. 

För tillfället har Nya barnsjukhuset den enda musikterapeuten i Finland som arbetar med barns somatiska sjukdomar. 

”Jag hoppas att även andra barnkliniker i Finland uppmuntras att använda konstterapier i framtiden. Inom psykiatrin har konstterapi under en lång tid varit en del av behandlingen av barn och unga”, säger Minna Ståhl.

Konstterapier hjälper till att uttrycka känslor utan ord

Smärta är neurobiologiskt kopplat till känslor och att arbeta med känslor är en viktig del av smärtbehandlingen. I sitt arbete möter Minna Ståhl barn och unga som har svårt för att sätta ord på känslor och på känningar i kroppen. Då är det viktigt att ha tillgång till alternativa metoder.

”För en del fungerar musik, för andra bildkonst eller rörelse. Syftet med att utöka konstterapierna är att ge barn och unga genuina alternativ”, säger Minna Ståhl.

Till exempel kan ett barn genom musiken uttrycka upplevelser, minnen och känslor utan att komma för alltför nära en plågsam upplevelse. Föräldrar förstår också sina barns känslor lättare när barnet kan uttrycka sina känslor genom musik och konst.

”Inom barnpsykiatrin arbetar vi mycket med familjer. Genom konstterapi får föräldrar en bild av barnets upplevelser, vilket gör att de ännu bättre kan hjälpa barnet att återhämta sig”, säger Hanna Hakomäki.

Syftet med musikterapi inte att undervisa eller vägleda

Golvet i det nya barnsjukhusets korridor knarrar när musikterapeuten Reetta Keränen skjuter fram en vagn med musikinstrument. Vagnen innehåller trumpinnar, maracas, xylofon, en bunt nothäften och en gitarr. Gitarren använder hon ofta själv under terapibesök hos små barn.

Keränen är musikterapeut på Smärtcentrum för barn, den första att inneha den befattningen. I sitt arbete möter hon allt från barn under skolåldern till ungdomar på tröskeln till vuxenlivet. När Keränen träffar yngre patienter som varit med om en svår upplevelse kan hon jobba på följande sätt: hon ber patienten berätta vad hon ska rita. Därefter skapas ljud till teckningen med hjälp av instrumenten i musikvagnen. 

”Vi funderar på musikens element – ifall tysta eller höga ljud passar med bilden och om musiken ska vara glad eller sorglig”, säger Keränen.

Syftet med musikterapi är inte att lära ut eller vägleda, även om barn ibland lär sig att spela ett instrument i samband med terapin. Målet är att barnet ska få ut inkapslad rädsla och ångest, på ett tryggt sätt. Samtidigt erbjuds barnet en möjlighet att möta svåra känslor. 

Unik smärtbehandling

Ibland kan musik eller annan konst kännas för blottande för patienten och målet i terapin är att hitta arbetssätt som passar patienten. Längden på terapin varierar och kan vara allt från ett besök till flera år. Om konstterapi av en eller annan anledning inte fungerar finns det alternativ.

”Globalt sett är vår klinik rätt unik. Ingen annanstans har det varit möjligt att kombinera forskning och alla olika aspekter av smärtbehandling under ett och samma tak”, säger Minna Ståhl stolt.

Något om pionjärandan säger också det att HUS barnpsykiatri tillsammans med Jyväskylä universitet 2022 ordnade världens första internationella musikterapikonferens, som enbart fokuserade på musikterapi för barn. Oslo Universitetssjukhus och musik- och hälsoforskningscentret CREMAH kommer att fortsätta traditionen 2025 i Norge.

Satsningen på konstterapier är möjlig tack vare betydande bidrag från Stiftelsen nya barnsjukhusets stöd. Nu ska fler konstterapeuter rekryteras och behandlingsmetoden utvecklas. Bidraget är sammanlagt 420 000 euro och stödstiftelsen har i sin tur fått bidrag av Stiftelsen BMR, OLVI-stiftelsen och ett antal privatpersoner.

Stiftelsen BMR:s bidrag till Stiftelsen nya barnsjukhusets stöd är 360 000 euro fördelat på tre år. Bidraget beviljades 2024, ”för att utöka och diversifiera utbudet av konstterapier inom barns specialsjukvård”. Stiftelsen BMR har tidigare beviljat bidrag för utvecklingen av Smärtcentrum för barn.

Text: Stiftelsen nya barnsjukhusets stöd, redigering Stiftelsen BMR

Du kanske också vill läsa

Tusen åländska barn bjuds på musikalen Havsandar

Läs mer

Positiv avkastning på stiftelsens förmögenhet 2023

Läs mer

Över 9 000 barn och unga på naturutflykter tack vare bidrag

Läs mer

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer