Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
På Smärtcentrum för barn på Nya barnsjukhuset jobbar ett mångprofessionellt team.

BMR stödjer: På barnens smärtcentrum tas barns och ungas smärta på allvar

På Smärtcentrum för barn i Nya barnsjukhuset i Helsingfors vårdas barn och unga för akut och kronisk smärta. Även unga cancerpatienter och patienter som får palliativ vård vårdas. Centret grundades i juni 2020 med Stiftelsen BMR som största externa finansiär

Barns och ungas långvariga och kroniska smärttillstånd ökar, särskilt bland unga flickor i högstadieåldern. På barnens smärtcentrum tas barnens smärta på allvar. I vården deltar ett mångprofessionellt team, med sjukskötare, fysioterapeuter, psykologer, läkare, en musikterapeut, en socialarbetare och en avdelningssekreterare – sammanlagt 15 professionella. Centret samarbetar dessutom med rehabiliteringshandledare och näringsterapeuter.

– Utgångspunkten är alltid att ha ett helhetstänk i smärtbehandlingen, säger överläkare Minna Ståhl

Själv är hon fysiatriker, specialist på sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Minna Ståhl beskriver Nya barnsjukhusets smärtcentrum som en internationell föregångare.

– Vi har lyckats kombinera forskning, vård av akut och långvarig smärta samt palliativ vård i samma center, säger Minna Ståhl.

Varför behövdes då en särskild avdelning för att vårda barns och ungas smärta? Enligt Minna Ståhl har sjukvården inte varit bra på att känna igen eller vårda långvarig smärta. Samtidigt vet man genom forskning att långvarig smärta i barndomen och ungdomen kan leda till kronisk smärta senare i livet. Följderna kan vara psykisk ohälsa, arbetsoförmåga, tidig sjukpension och onödigt lidande. 

– Det blir tungt för personen och dyrt för samhället, säger Minna Ståhl.

Bland smärtcentrets patienter finns till exempel barn i lågstadieåldern med långvarig huvudvärk eller magont. Smärttillstånd i rygg och nacke ökar, särskilt bland flickor i åldern 12–18 år. Det finns många bidragande orsaker till att smärttillstånd blir långvariga säger Minna Ståhl.

– Till exempel traumatiska händelser, mobbning, inlärningssvårigheter, sömnsvårigheter och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

När en patient kommer till smärtcentret inleds behandlingen med ett långt samtal, både med barnet eller den unga och med föräldrarna. Med finns vanligen en sjukskötare, fysioterapeut och en läkare. Vården planeras individuellt och kan till exempel innehålla fysioterapi, musikterapi och samtalsterapi. 

I början av juni 2023 besökte Stiftelsen BMR barnens smärtcentrum för att höra om hur de tre första åren gått. Vd Birgitta Forsström och specialsakkunnig Sonja Ollas-Airinen fick träffa hela personalen och höra om hur stiftelsens finansiering bidragit till att förbättra barns och ungas möjlighet att vårdas för smärta.

– Det var fint att höra att projektet tagit fart och att centret genom den så kallade brofinansieringen nu blivit en del av HUS verksamhet, säger Birgitta Forsström. 

Barnens smärtcentrum:

 • Ett nationellt centrum med specialkompetens för att vårda barns och ungas smärttillstånd
 • Grundades 2020 och fungerar i Nya Barnsjukhuset i Helsingfors.
 • Tar emot kring 200 patienter per år. Konsulterar och utbildar nationellt.
 • Personalen är mångprofessionell; 15 professionella, fördelade på 9 tjänster.
 • Stiftelsen BMR var den största externa finansiären för smärtcentrets startfas på tre år. I dag är smärtkliniken en del av HUS. 
 • Budgeten för de tre första åren var 2,7 miljoner euro av vilket en del användes för Smärtcentrum och en del för att grunda ett datateam. Stiftelsen BMR:s sammanlagda stöd till STIFTELSEN NYA BARNSJUKHUSETS STÖD för åren 2020–2022 var 750 000 euro.

Smärtcentrum erbjuder bland annat följande tjänster: 

 • Poliklinik, till exempel efter operationer.
 • Konsultationer för cancerpatienter och patienter i palliativ vård
 • Konsultativa tjänster lokalt och natioinellt
 • Forskningsverksamhet
 • Gruppverksamhet: familjegrupper, föräldragrupper, avslappningsgrupper och grupper där man använder musikterapi.

Publicerad 22.8.2023

Du kanske också vill läsa

Donation möjliggör konstterapi för barnpatienter

Läs mer

Tusen åländska barn bjuds på musikalen Havsandar

Läs mer

Positiv avkastning på stiftelsens förmögenhet 2023

Läs mer

Över 9 000 barn och unga på naturutflykter tack vare bidrag

Läs mer