Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Birgitta Forsström, vd för Stiftelsen BMR och Mikael Lindfelt, Åbo Akademis rektor undertecknade i dag ett samarbetsavtal som ger fler doktorander i pedagogik med inriktning på småbarnspedagogik. Foto: Cata Portin/BMR

Forskning inom småbarnspedagogik får stöd av Stiftelsen BMR

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne (BMR) och Åbo Akademi har i dag undertecknat ett avtal där Stiftelsen BMR under tio års tid förbinder sig att finansiera doktorander som forskar i småbarnspedagogik.

Satsningen är ett långtidsprojekt som ska generera flera doktorer inom pedagogik med tydlig anknytning till småbarnspedagogik. Genom satsningen hoppas man öka intresset för professionen samtidigt som den vetenskapliga kunskapen om ämnet ökar. De första doktoranderna anställs redan 2024. 

”Stiftelsen BMR vill arbeta för att stödja de professionella som jobbar med barn och unga. En satsning på den akademiska utbildningen inom småbarnspedagogik är en satsning på barnens framtid.”

Genom att stödja utbildningen av doktorander vill stiftelsen bidra till att säkra den akademiska återväxten.

”Då har vi även i framtiden universitetspersonal som utbildar lärare i småbarnspedagogik”, säger Birgitta Forsström, vd för Stiftelsen BMR.  

Minst åtta doktorander

Avtalet mellan Stiftelsen BMR och Åbo Akademi löper fram till 2034 och innebär att två doktorandplatser tillsätts vartannat år på basis av meriter och forskningsplan. Sammanlagt handlar det om minst åtta doktorandplatser. 

”Våra barn är det viktigaste vi har och ny kunskap som hänför sig till att förstå hur våra barn och unga bäst utbildas och fostras gynnar allas vår framtid. Finansieringen av doktorandplatser från Stiftelsen BMR stödjer specifikt professionen inom småbarnspedagogik som är så viktig med tanke på vårt samhälleliga uppdrag. Det här är en oerhört fin och viktig satsning som vi är väldigt tacksamma för”, säger Mikael Lindfelt, rektor vid Åbo Akademi.  

Doktorandens arbetsförhållande varar i regel fyra år. För Stiftelsen BMR innebär avtalet med Åbo Akademi en ekonomisk satsning på 1,3 miljoner euro. Satsningen går hand i hand med stiftelsens strategi, i vilken ett av målen är arbeta för att stödja professionella som jobbar med barn och unga. 

PRESSBILD

Mera information:  

Birgitta Forsström, vd, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.  
Tel: +358 44 762 3900 
e-post: birgitta.forsstrom@bmr.fi 

Michaela Pörn, dekan vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akademi 
Tel: 358 50 405 7799 
e-post: michaela.poern@abo.fi 

Du kanske också vill läsa

Över 9 000 barn och unga på naturutflykter tack vare bidrag

Läs mer

Ansök om bidrag för naturutflykter

Läs mer

På Stödföreningen för asylsökande är individen i centrum

Läs mer

Stiftelsen BMR delar ut 12 miljoner euro – storsatsning på småbarnspedagogik

Läs mer