Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Vart tionde barn i Finland lever i en fattig familj

Den 1 september 2022 öppnar Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes (Stiftelsen BMR) ansökan för bidrag och verksamhet 2023. I årets ansökan prioriterar stiftelsen projekt och verksamhet som ingjuter framtidstro i barn och unga och som gör dem delaktiga i sin framtid. Stiftelsen önskar också se satsningar som förebygger eller lindrar barnfattigdom.

Att stiftelsen i sina prioriteringar lyfter upp barnfattigdom är starkt kopplat till stiftelsens värderingar och samhällets utveckling. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne grundades 1918 på basen av Karl Herman Renlunds testamente. Stiftelsen skulle stödja barnavård, skolmiljön och välmående för barn och ungdom. Stiftelsen har i dag verkat i över 100 år och världen har förändrats. Finlands befolkning har ökat och andelen svenskspråkiga har minskat. Finland har utvecklats till ett välfärdssamhälle med omfattande socialskydd och yrkeskåren som jobbar med barn och unga har professionaliserats. Trots den positiva utvecklingen lever fortfarande kring tio procent av barnen i Finland i en fattig familj. Det handlar om cirka 120 000 barn som påverkas på olika sätt av fattigdomen.

Familjens fattigdom avspeglar sig på många sätt i barnens liv. Fattiga familjers ungdomar upplever bland annat bristande tro på framtiden, känslor av skam, stress och social exkludering. Andra konsekvenser fattigdom kan ha för familjens barn
är svårigheter med skolgången och brist på mat, hobbyer och vänner. Förutom den stress det leder till att bekymra sig för hur man ska klara av att betala för mat, kläder mediciner och boende är dessutom oron för det oförutsägbara ständigt närvarande.

Det här skriver företaget Venner i en rapport om barnfattigdom, vilken gjorts på uppdrag av Stiftelsen BMR. Du hittar hela rapporten nedan:

Anvisningar om hur din organisation ansöker om bidrag av Stiftelsen BMR hittar du här. Ta gärna kontakt ifall du vill diskutera projekt och verksamhet på ett bredare plan eller ifall du har en idé men letar efter ytterligare samarbetspartner. Vår specialsakkunnig Sonja Ollas-Airinen svarar gärna på frågor.

Sonja Ollas-Airinen, tfn +358 50 3799044 , e-post sonja.ollas-airinen@bmr.fi.

Du kanske också vill läsa

Positiv avkastning på stiftelsens förmögenhet 2023

Läs mer

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer

Ansök om bidrag för naturutflykter

Läs mer

Årsboken för 2023 är publicerad

Läs mer