Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Finländsk applikation lär ut språk till ukrainska barn som flytt kriget

PRESSMEDDELANDE 12 maj 2022

I det finländska företaget Moilos applikation Moka Mera Lingua ingår nu även ukrainska. Applikationen är icke-kommersiell och har ursprungligen finansierats av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och Svenska kulturfonden.

Oron för de barn som flytt kriget i Ukraina, och en önskan att hjälpa dem att integreras i nya länder i Europa fick företaget Moilo att agera. Företaget har snabbt lagt till det ukrainska språket i sin applikation, som uppmuntrar barn att lära sig språk genom lek.

Moka Mera Lingua bygger på pedagogisk förståelse och har utvecklats tillsammans med lärare och forskare inom området. Moka Mera Lingua är en icke-kommersiell applikation utvecklad för att lära barn språk genom lek. Applikationen riktar sig specifikt till barn i åldrarna 3–8 år och kräver ingen läskunnighet. I Moka Meras lekvärld lär barnen sig genom olika ljud på det egna modersmålet. Tillsammans med två
karaktärer, en haj och ett monster, kan barn leka intuitivt på engelska, tyska, franska, spanska, svenska, norska, isländska, danska, finska, ryska, kinesiska (mandarin), arabiska (levantinsk) och nu även på ukrainska.

Språkinlärning är nyckeln till att kunna kommunicera, och till att förstå varandra och olika kulturer.
Barn lär sig snabbt om det ges möjlighet till det, och det är tydligt att tidig barndom utgör en kritisk
period för språkutveckling. Applikationsutvecklarna och företagarna Petra Holm och Suzan Aledin
tror att applikationens innehåll kan hjälpa ukrainska barn att anpassa sig till livet i värdländerna.
”Vi hoppas att Moka Mera Lingua kan nå så många ukrainska barn som möjligt i olika delar av Europa,
och vara ett lekfullt och underhållande stöd för dem, när de lär sig ett nytt språk”, konstaterar Holm.
”En av barnens fem universella mänskliga rättigheter är rätten till att leka. Det förbereder dem för
framtiden och är nyckeln till lärande. Moka Mera Lingua skapar en säker miljö för små barn, i vilken
de kan utforska och lära sig naturligt. Detta är ännu viktigare när ett barn utsätts för av vuxna skapad
osäkerhet som de inte förtjänar”, tillägger Aledin.

Applikationen Moka Mera Lingua är gratis, och den kan laddas ner från App Store och Google Play.

För ytterligare information och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:
Moilo, Finland Petra Holm och Suzan Adeln
Medgrundare
+358 40 844 2622, +358 40 710 4838

petra.holm@moilo.fi, suzan.aledin@moilo.fi

Du kanske också vill läsa

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer

Ansök om bidrag för naturutflykter

Läs mer

Årsboken för 2023 är publicerad

Läs mer

På Stödföreningen för asylsökande är individen i centrum

Läs mer