Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Se barnen till föräldrar med missbruk

I går (14 februari) inleddes temaveckan Se anhörigbarnet, vilken uppmärksammar barn till föräldrar med missbruk. På engelska heter temaveckan Children of Alcoholics Week och i Finland lanserades kampanjen i fjol av Stiftelsen Bensow

Kring 70 000 barn i Finland har en förälder med ett allvarligt missbruk, enligt THL. När en förälder kontinuerligt dricker för mycket påverkar det barnen negativt. Barnen löper större risk för marginalisering. De upplever ofta också ensamhet, sorg, besvikelse och skam.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne stödjer flera projekt och verksamheter där man arbetar med barn vars föräldrar missbrukar alkohol och droger.

En är Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård (USM rf) som i år beviljades 100 000 euro för verksamhet bland barn och unga i familjer med missbruk och psykisk ohälsa. Föreningens Ninni-verksamhet riktar sig till barn i hela Svenskfinland och ordnas i form av samtalsgrupper, läger och olika aktiviteter. I Ninni-verksamheten utgör värderingarna grunden för hela verksamheten, säger projektledare Anette Rönnlund-Nygård.

”Värderingarna är: det är inte ditt fel att din förälder insjuknat, du kan inte fixa din förälder, det är inget att skämmas för – det är en sjukdom. Du är inte ensam – det finns andra som har det som du och det finns hjälp. Och slutligen du är värdefull.”

En del av föreningens verksamhet består av att sprida kunskap om målgruppen, detta görs genom föreläsningar som riktar sig professionella som möter barn och unga i sitt dagliga yrkesutövande. 

”Vi vill hjälpa de vuxna i barnens vardag att se barnen, prata med dem och hjälpa dem vidare till det stöd som barnen har rätt till”, säger Anette Rönnlund-Nygård.

På Åland erbjuder och utvecklar Rädda Barnen kamratstöd till barn och ungdomar som har erfarenhet av beroende eller psykisk ohälsa i familjen. Rädda Barnen har gruppverksamhet för barn i åldern 10–12 år – i den följer man materialet som USM utvecklat för Ninni-verksamheten. En samtalsgrupp för ungdomar i åldern 12–17 år planeras som bäst. 

”I gruppen blir deltagarna sedda, hörda och tagna på allvar. De träffar andra med liknande erfarenheter, känner att de är respekterade och att de är en del i en gemenskap. Vi vill hjälpa deltagarna att förstå och hantera sin livssituation och de svårigheter som de kan möta. De får lära sig att man inte behöver bära sina erfarenheter ensam och att det alltid finns vuxna som kan och vill hjälpa”, säger Janina Björni som ansvarar för verksamheten.

Hon påpekar att verksamheten är ett tidigt stöd på barnens villkor och ingen terapi. För deltagandet krävs inte något intyg eller klientskap. Både barngruppen och samtalsgruppen är helt gratis för deltagarna

Rädda Barnen på Åland beviljades i år 30 000 euro i stöd för utveckling och implementering av verksamhet för barn som växer upp i familjer med beroende och psykisk ohälsa på Åland. 

Organisationen Stationens barn jobbar också med barn och unga som växer upp i familjer med missbruk. Verksamhetsledare Christian Wentzel lyfter fram dels verksamheten Friends, dels verksamheten med Walkers-bilarna, vilka båda beviljats ett treårigt bidrag på 45000 euro per år respektive 50 000 euro per år (2022–2024) från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. 

”I Friends-verksamheten handlar mycket om att lära sig tekniker att bearbeta känslor. Bland de unga som tagit till sig Friends-materialet finns garanterat barn från missbrukarhem.”

Av de fem Walkers-bilarna som rör sig runt om i landet besöker en tvåspråkiga orter. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne finansierar den svensk- och tvåspråkiga verksamheten.

”Det viktigaste är att möta den unga personen och att lyssna på hen. Var och en har sin egen story och sin egen bakgrund och det kan vara viktigt att ha skräddarsydda lösningar på individnivå”, säger Christian Wentzel.

Han påpekar att ungefär hälften av ungdomarna man når via Walkers-bilen varken har hobbyn eller utnyttjar den befintliga service som finns i kommunen, till exempel ungdomsarbete.

Vad borde vuxna tänka på när det gäller rusmedel?

”Dels kan man med det egna beteende statuera exempel. I Finland har vi ett förhållandevis komplext förhållande till alkohol och folk blir förnärmade om man påpekar hur en enskild person dricker. Dels bör man reagera och vara lyhörd då det gäller missbruk och barn är inblandade.” 

Christian Wentzel säger att tröskeln för många är hög att kontakta barnskyddet om grannen, eller någon annan, hela tiden är alkoholpåverkad men man ska göra det.

”Om föräldrarna missbrukar måste barnet i alltför unga år axla de vuxnas ansvar. Det är tungt. Dessutom finns alltid rädsla och skam och allt vad det innebär med i bilden. Det finns bara minustecken.”

Vill du veta mera? Kontakta:

Rädda Barnen Åland, Janina Björni, ansvarig för verksamhet för barn. Tfn 040 6723 327,  e-post janina@raddabarnen.ax.

USM – Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f. Anette Rönnlund-Nygård, projektledare. Tfn 050 5434 893, e-post anette@missbrukarvard.fi. 

Stationens barn, Verksamhetsledare Christian Wentzel. Tfn 040 900 4889, e-post christian.wentzel@asemanlapset.fi.

Du kanske också vill läsa

Donation möjliggör konstterapi för barnpatienter

Läs mer

Tusen åländska barn bjuds på musikalen Havsandar

Läs mer

Positiv avkastning på stiftelsens förmögenhet 2023

Läs mer

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer