Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Fonderna vill stärka universitetens konkurrenskraft – donerar över två miljoner euro

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne är en av de fem finlandssvenska fonderna som i dag, måndagen 8 november 2021, meddelar om ett gemensamt bidrag på 2,1 miljoner euro till universitetens medelinsamlingskampanjer. Mottagarna är Helsingfors universitet, Konstuniversitetet, Svenska Handelshögskolan och Åbo Akademi.


Fonderna gick ut med nyheten i ett gemensamt pressmeddelande 8 november 2021. Målet är att tillsammans med staten stärka de svenskspråkiga utbildningarna och bidra till att universiteten även i framtiden är konkurrenskraftiga både vad gäller bredd och spetskompetens.


Bidragsgivarna är Föreningen Konstsamfundet rf, Föreningen Svenska folkskolans vänner rf (SFV), Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr (BMR) och Stiftelsen Tre Smeder. De donerade medlen fördelas enligt följande: Helsingfors universitet 1 250 000 euro, Konstuniversitetet 200 000 euro, Svenska Handelshögskolan 500 000 euro och Åbo Akademi 150 000 euro. 

Universitetens medelinsamling är kopplad till statens motfinansiering av universiteten. Det innebär att staten för varje donerad euro från privat håll lägger till en viss summa pengar. Hur stor den summan är är ännu inte fastställt. Dock är den sammanlagda statliga motfinansieringen högst 67 miljoner euro, och ett enskilt
universitet kan få högst 11 miljoner euro. Motfinansieringens slutgiltiga belopp bestäms efter kampanjtidens slut, i juni 2022.

Ett villkor för motfinansieringen är att donationerna inte öronmärks för speciella ändamål, men fonderna har fört ingående diskussioner med universiteten om
medlens användning.
– Det är synnerligen viktigt att vi i framtiden har en konkurrenskraftig svenskspråkig universitetsutbildning i Finland. Fonderna har tillsammans med universiteten fört diskussioner om att medlen kommer att gynna utbildningsområden och ändamål som är strategiskt viktiga ur finlandssvensk synvinkel, säger Föreningen Konstsamfundets VD Stefan Björkman, SFV:s kanslichef Johan Aura, ordförande för Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr Edvard Silén, BMR:s VD Birgitta Forsström och Stiftelsen Tre Smeders ombudsman Patrik Lerche i ett gemensamt uttalande.
Enligt universiteten används de inkomna medlen för bland annat inrättande av nya vakanser och vidareutveckling av den svenskspråkiga utbildningen.  Föreningen Konstsamfundet ger sammanlagt ett bidrag på 150 000 euro, SFV 300 000 euro, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr 100 000 euro, BMR 900 000 euro och Stiftelsen Tre Smeder 650 000 euro. 

– Kvaliteten på den svenskspråkiga utbildiningen är en ödesfråga för det svenska språkets och vår finlandssvenska minoritetens fortlevnad, säger Birgitta Forsström.

Matchningskampanjen till förmån för universiteten i Finland har initierats av Jubileumsfonden för Finlands självständighet SITRA. 

För ytterligare information, kontakta:


Birgitta Forsström
vd Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr
040 762 39 00, birgitta.forsstrom@bmr.fi.


Du kanske också vill läsa

Donation möjliggör konstterapi för barnpatienter

Läs mer

Tusen åländska barn bjuds på musikalen Havsandar

Läs mer

Positiv avkastning på stiftelsens förmögenhet 2023

Läs mer

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer