Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Ungdomsbarometern, del II

Den första delen av den svenskspråkiga ungdomsbarometern 2020 publicerades i november och behandlade ungdomars välmående och framtidsplaner. Denna andra del fokuserar på språk- och mediebruk samt fritidsintressen bland svenskspråkiga 15-19 åringar.

Hur ser de svenskspråkiga ungdomarnas språkliga verklighet ut? Tar finskan eller engelskan över utanför hemmen? Kan och vill de unga delta i hobbyverksamhet på svenska?

Tankesmedjan Magma har med finansiering av BMR tagit fram uppgifterna och sammanställt rapporten med forskarkommentarer av Jenny Stenberg-Sirén och Tomas Järvinen.

Du hittar rapporten här:

https://bmr.fi/wp-content/uploads/2021/03/Den-svensksprakiga-ungdomsbarometern-2020-del-2_med-forskarkommentarer.pdf

Du kanske också vill läsa

Ny rapport: läsningen flyter – men skillnader finns

Läs mer

Seminarium på Educa: Barns framtidshopp

Läs mer

Projektet Dreams uppmuntrar skolelever att drömma

Läs mer

Stiftelsen BMR första utomstående finansiär i omfattande satsning för barn och unga i Havukoski i Vanda

Läs mer