Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utdelningen 2021, över 9 miljoner euro delades ut

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne delar ut över 9 miljoner euro – pengar till bland annat klimatfostran, ungas välmående och forskning om mobbning bland barn

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr delar ut närmare 9,4 miljoner euro i bidrag. Styrelsen fattade beslut om utdelningen i onsdags. Bidragen gäller ansökningar som kom in under den årliga ansökningstiden i september 2020. Privat upprätthållen småbarnspedagogik beviljas 2,3 miljoner euro. Eftermiddagsverksamhet för årskurs 1–2 får 1,4 miljoner euro och övriga satsningar som stödjer barns och ungas välmående beviljas 5,6 miljoner euro. I årets utdelning prioriterades satsningar på barns och ungas psykiska välmående samt verksamhet som lindrar ensamhet och utanförskap. Ett särskilt bidrag kunde sökas av daghem, skolor och byagårdar för lek- och motionsplatser. För detta ändamål beviljades 230 000 euro.

– Det var trevligt att se att bygemenskapen och talkoandan lever stark på så många platser och att lek- och motionsplatserna engagerar både barn och vuxna säger vd Gun Sandberg-Wallin.

Största delen av mottagarna är organisationer eller andra instanser som fått stöd tidigare men det finns också helt nya projekt som beviljas bidrag. Ett av dem är Helsingfors universitets Tvärminne zoologiska station som får 165 000 euro för att under tre års tid utveckla och bedriva vetenskapsfostran kring biodiversitet, klimat och Östersjöfrågor. Bidraget kommer att användas för att anställa en person som på heltid ska arbeta med vetenskapsfostran.

Joanna Norkko, forskningskoordinator på Tvärminne zoologiska station och Alf Norkko, professor i Östersjöforskning, är entusiastiska.

– Vi vill delge forskningsinformation ur ett positivt perspektiv till en större allmänhet. Ja, det finns algblomning, döda bottnar och mycket elände men det är inte det enda som finns. Vi vill skapa engagemang, visa att Östersjön är fantastisk och att det finns saker som är värda att kämpa för, säger Alf Norkko.

Joanna Norkko berättar att Tvärminne varit tvungen att säga nej till många grupper som velat bekanta sig med stationen och dess forskning.

– Tiden har inte räckt till. Nu får vi äntligen en anställd som kan ta emot besök och paketera det material vi har för olika målgrupper, säger hon.

Ett annat nytt projekt som får bidrag är Helsingfors universitets treåriga forskning kring hur små barn inkluderar och exkluderar andra barn på daghem. Projektet får 300 000 euro och pengarna används främst för att anställa doktorander som medverkar i forskningen. Professor Gunilla Holm, som leder projektet, säger att forskningen är viktig för den svenska småbarnspedagogiken och utbildningarna i småbarnspedagogik.

– Vi vet att det finns en risk för utanförskap och mobbning även inom småbarnspedagogiken men vi vet ganska lite om hur barn resonerar och tänker när de inkluderar och exkluderar andra barn i lekar och aktiviteter. Vi strävar efter att visa på och bidra till att etablera nya åtgärder som motverkar ensamhet och utanförskap.

Ett projekt som fått stöd sedan starten 2012 är Ätstörningscentrets projekt Livslust. Livslust som i år beviljas 155 000 euro av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne erbjuder bland annat kostnadsfria föreläsningar, diskussionsgrupper och utredningsperioder. Målet är  att förebygga ätstörningsrelaterade problem samt erbjuda specialiserad ätstörningsvård med låg tröskel – på svenska.

– Vår verksamhet bygger helt och hållet på stöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Jag är glad att vi kan fortsätta erbjuda specialiserad ätstörningsvård. Vi har jobbat många år på att sprida information om att vi finns och nu kan elevvården fortsätta hänvisa klienter till oss, säger sjukskötaren Ira Zetterborg som leder projektet.

Karleby på kartan

I årets utdelning syns liksom tidigare år att projekt och satsningar i Karleby ligger nära stiftelsens hjärta. Affärsmannen Karl Herman Renlund, som i sitt testamente gjorde stiftelsen Brita Maria Renlunds minne till sin huvudarvinge, var född och uppvuxen i Karleby.

Stiftelsens nya styrelseordförande Mia Holmbäck är också Karlebybo – hon är den första ordföranden från Karleby i stiftelsens historia. Ett viktigt ställningstagande, enligt henne.

Mia Holmbäck vill stärka svenskans roll i Karleby och Karlebys roll i Svenskfinland.

– Jag ser en nedgång. Karlebysvenskarna glöms ofta bort och Karlebyborna själva glömmer svenskan och den finlandssvenska kulturen.

Som styrelseordförande vill Mia Holmbäck arbeta för att göra Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne mer synlig.

– Vi har varit rätt osynliga. Jag tror vi har lättare att nå ut till organisationer som erbjuder hjälp till barn och unga om vi syns mer.

En Karlebyförening som får bidrag av stiftelsen Brita Maria Renlunds minne är Karleby ungdomsförening som är känd för sin revytradition. Föreningen beviljas 40 000 euro för verksamhet för barn och unga.

– Främst har vi teaterverksamhet, dansgrupper och en musikklubb för barn. På hösten börjar vi med grundundervisning i teaterkonst, säger ordförande Jan Molander.

Han är väl medveten om stiftelsens koppling till Karleby.

– Staden fick en fin park också, Brita Marias park, säger Jan Molander.

Brita Marias park stod klar 2018. Det är en pedagogisk park som erbjuder motionsmöjligheter för människor i alla åldrar. Parken finansierades av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne i samband med stiftelsen 100-årsjubileum.

Exempel på stora bidrag 2021

500 000 euro, för nybygge av svenskt daghem i Uleåborg, Svenska kulturens vänner.

300 000 euro, för finansiering av en svenskspråkig professur i datavetenskap vid Helsingfors universitet.

250 000 euro, för smärtkliniken för barn på Nya Barnsjukhuset. Bidraget är det andra och den sammanlagda finansieringen kommer att vara 750 000 euro. Verksamheten inleddes i juni 2020.

200 000 euro, för att utveckla och undersöka metoder för att kartlägga och åtgärda svårigheter med läsning, skrivning, självreglering, uppmärksamhet och beteende i finlandssvenska skolor. Stiftelsen Niilo Mäki-säätiö.

190 000 euro, för naturskoleverksamhet samt övrig miljöpedagogisk verksamhet i Svenskfinland 2021. Natur och Miljö rf.

180 000 euro, för del tre i det treåriga projektet ”Giftfritt dagis”, ett projekt av Finlands svenska Marthaförbund rf.         

Dessutom beviljas olika aktörers verksamhet i Karleby sammanlagt cirka 350 000 euro. 

Läs mer om projektet vid Tvärminne zologiska station, Livslust och Helsingfors universitets forskningsprojekt på Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes webbplats.

Läs en längre intervju med nya styrelseordföranden Mia Holmbäck på Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes webbplats.

Läs mer om projekten under Finansierade projekt. Där hittar du också en lista på alla som beviljats bidrag.

Du kanske också vill läsa

Positiv avkastning på stiftelsens förmögenhet 2023

Läs mer

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer

Ansök om bidrag för naturutflykter

Läs mer

Årsboken för 2023 är publicerad

Läs mer