Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Möt stiftelsens nya ordförande Mia Holmbäck!

Karlebybon Mia Holmbäck är ny styrelseordförande i Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sedan 1.1.2021. Som ordförande kommer hon att bland annat att samarbeta med andra fonder, skapa nätverk och bidra till att göra stiftelsen mer synlig.

– Mitt viktigaste jobb är att se till att vi har en fungerande och enad styrelse. Utan styrelsen så finns vi inte. 

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne arbetar med en liten administration och få mellanhänder. Därför är styrelsen extra viktig. Externa sakkunniga anlitas inte för att bedöma de drygt 500 ansökningar som lämnas in i september varje år.

För att hinna med ordförandeskapet, vid sidan om sitt jobb som lektor i svenska vid yrkeshögskolan Centria, kommer Mia Holmbäck att gå ner i arbetstid. Särskilt i början vill hon sätta sig in i verksamheten, även om mycket är bekant sedan tidigare. Mia Holmbäck har nämligen varit ordinarie styrelsemedlem i tre år.

– Det var givande att vara styrelsemedlem men jag ville göra mer och känner att jag har mycket att ge.

Som styrelseordförande vill Mia Holmbäck arbeta för att göra Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne mer synlig.

– Vi har varit rätt osynliga. Jag tror vi har lättare att nå ut organisationer som erbjuder hjälp åt barn och unga om vi syns mer.

Får saker gjorda

Mia Holmbäck beskriver sig själv som en person som tar tag i saker och ser till att arbetet blir gjort. Det finns flera exempel på hennes målmedvetenhet och förmåga att lösa problem.

Bland annat har Mia Holmbäck skrivit tre läromedel i svenska – för att det inte fanns

läromedel som lämpade sig för hennes studenterna som ska bli tradenomer eller ingenjörer.

Hon har också varit med och starta en ny tidning – när hon och många andra Karlebybor upplevde att Österbottens Tidnings rapportering om Karlebynejden inte räckte till. Det var 2015 och tidningen hette Nya ÖB (tidningen lades ner 2017). Och så har Mia Holmbäck arbetat för att lyfta fram en positiv tvåspråkighet i Karleby – som projektledare för projektet ”Byri på svensk”.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne delar i år ut 9,4 miljoner euro i januariutdelningen. I årets utdelning syns liksom tidigare år att projekt och satsningar i Karleby ligger nära stiftelsens hjärta. Att det är så beror på att Karl Herman Renlund, som i sitt testamente gjorde Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne till sin huvudarvinge, var född och uppvuxen i Karleby.

Mia Holmbäck är den första ordförande från Karleby i stiftelsens historia.

– Det är ett stort och viktigt ställningstagande av stiftelsen.

Hur ska du förhålla dig till Karleby? Kommer du att ”dra hemåt” eller undvika alla Karlebykopplingar för att ingen ens ska misstänka jäv?

– Jag ska självklart vara jävig i de frågor där jag ska vara jävig. Men i mitt arbete vill jag stärka Karlebys roll i Svenskfinland. Karlebysvenskarna glöms ofta bort och Karlebyborna själva glömmer lätt svenskan och den finlandssvenska kulturen. Jag är inte heller helt säker att alla Karlebybor är medvetna om att de kan söka understöd från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Mia Holmbäck, 48

Vem? Styrelseordförande för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sedan januari 2021.

Bor? I Hakalax i Karleby.

Familj? Man och tre barn, av vilka två flyttat hemifrån.

Utbildning? Filosofie magister från Uppsala universitet. Studerade svenska och tyska. ”Att det blev Uppsala berodde på att min syster åkt dit för att studera och vi var oskiljaktiga.”

Återvändare? Ja. ”Som ung hade jag bråttom bort från Karleby. När jag blev lärare började jag jobba i södra Finland och vi bodde i Esbo. Men efter vårt tredje barn kände vi att händerna inte räckte till. Jag hade också en längtan hem och ville ge mina barn en likadan barndom som jag haft, med skola, familj och fritidsintressen nära.” 

Fritidsintressen? Att träna, på gym och i naturen. ”I år började jag terrängcykla”.Läser? Ja, en hel del. ”Just nu läser jag Klubben av Matilda Gustavsson (2019). Den är bra men skrämmande”.

Du kanske också vill läsa

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer

Ansök om bidrag för naturutflykter

Läs mer

Årsboken för 2023 är publicerad

Läs mer

På Stödföreningen för asylsökande är individen i centrum

Läs mer