Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Vi deltar i Lunch för alla barn-kampanjen

Utsatta barn drabbas särskilt hårt under det rådande undantagstillståndet. Skolorna har övergått till distansundervisning och en stor del av de yngre barnen har stannat hemma från småbarnspedagogiken. Detta betyder att skol- och daghemsmaten som ibland utgör barnens enda varma måltid har fallit bort. En del av kommunerna ha ordnat möjlighet till skollunch, trots distansundervisning, men detta förverkligas inte över allt.

Kampanjens mål är att säkra en varm måltid till så många barn som möjligt, även under det rådande undantagstillståndet, fram till 13.4.2020.

Venner fick hjälp och stöd med att både starta och finansiera kampanjens första runda av ITLA – Självständighetsjubileets barnstiftelse sr, Förbundet för mödra- och skyddshem, Centralförbundet för Barnskydd, Mannerheims Barnskyddsförbund, Marthaförbundet, Tiina och Antti Herlins stiftelse, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr samt Tradeka.

Hur och till vem delas matkassarna?

Matkassarna levereras och fördelas i samarbete med Venner, Hope Ry, Förbundet för mödra- och skyddshem och dess medlemsföreningar, Mannerheims barnskyddsförbund och Marthaförbundet. Dessa föreningarna har hjälpt till med att lokalisera familjerna, som matkassarna levereras till. Föreningarna besitter rätt erfarenhet och kännedom i att identifiera familjerna samt kunskap och erfarenhet kring distribution av mathjälp.

Under kampanjen har Kauppahalli24 beredskap att distribuera matkassar till de större städerna i Finland, rakt till hemdörren eller enligt samarbetspartners önskemål. För tillfället kan matkassar enbart levereras till familjer som föreningarna lokaliserat

Alla barn förtjänar en lunch!

Du kanske också vill läsa

Positiv avkastning på stiftelsens förmögenhet 2023

Läs mer

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer

Ansök om bidrag för naturutflykter

Läs mer

Årsboken för 2023 är publicerad

Läs mer