Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Stiftelsen BMR följer god stiftelsepraxis

Stiftelsen BMR arbetar professionellt med integritet och respekt för donatorns vilja. Vi är religiöst och politiskt oberoende och har en ansvarsfull placeringsverksamhet.

Stiftelsen BMR följer god stiftelsepraxis, är medlem i föreningen Stiftelser och fonder och i den europeiska organisationen Philea.

Vem gör vad i organisationen?

Stiftelsens högsta beslutsfattande organ är styrelsen som har sju medlemmar. Mia Holmbäck är styrelseordförande. Birgitta Forsström är stiftelsens vd.

Bekanta dig med stiftelsens historia


Affärsmannen Karl Herman Renlund föddes den 19 mars 1850 i Gamlakarleby, i dag Karleby, som femte barnet i ett fattigt hem. Karl Herman blev en framgångsrik affärsman som testamenterade största delen av sin förmögenhet till Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr som grundades 1918.

Strategi

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes främsta mål är att öka välmående för barn och unga genom att skapa hopp och framtidstro.

Stadgar

Enligt stadgan är stiftelsens ändamål bland annat att stödja och utveckla vård som främjar välmående hos barn oberoende av vårdnadshavarnas nationalitet, religion eller språk.

Bokslut

Här hittar du det senaste bokslutet och den senaste verksamhetsberättelsen.

Årsbok

I Stiftelsen BMR:s årsbok har vi sammanfattat de viktigaste händelserna 2023. Här hittar du nyckeltal om utdelningen, strategiska satsningar och exempel på bidragsmottagare.

Placeringspolitik

Här hittar du riktlinjerna för stiftelsens placeringspolitik (från mars 2023) och dokumentet om en ansvarsfull placeringspolitik.