Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

K.H. Renlunds museum finns i Karleby. Museet grundades 1909 och upprätthålls av Karleby stad.

I sitt testamente donerade Karl Herman Renlund sin konstsamling till Karleby med en önskan om att ett museum skulle grundas kring den. Han hoppades framförallt att barn och mindre välbärgade skulle kunna ta del av konstsamlingen.

I dag är konstsamlingen inhyst i Rooska gården på Långbrogatan 39. Huset har fått sitt namn efter skeppsredaren Anders Roos den yngre som lät bygga huset. Karl Herman gick en gång i tiden också i skola i Rooska gården.

Till den Renlundska samlingen hör konstsamlingen, andra värdesaker och en del av Karl Hermans privata saker.

I Karleby kan man stöta på minnet efter Karl Herman på flera håll till exempel på Herman Renlundsgatan. Staden döpte den första folkskolan till Renlunds skola. Renlunds skola verkade mellan 1909 och 2007. År 2020 fick det forna skolhuset nytt namn: Konsthuset Renlund där Bildkonstskolan för barn och unga verkar. År 2023 beviljade Stiftelsen BMR sitt största enskilda bidrag till bildkonstskolan för att skapa en tvärkonstnärlig konstgård på Konsthuset Renlunds tomt. Bidraget på 550 000 euro är tvåårigt.

År 2018 blev Brita Maria Renlunds park klar. Den har byggts med bidrag från Stiftelsen BMR.

Källa: Vänskapsfullt, K.H. Renlund, av Seija Johnson och Pia Timberg (2009). K.H.Renlunds museum – Mellersta Österbottens landskapsmuseum.

K.H.Renlunds museum i Karleby. Foto: Eva-Stina Kjellman.
K.H.Renlunds museum i Karleby. Målningen är Beda Stjernschantz Pastoral/Primavera (1897). Foto: Eva-Stina Kjellman.
K.H.Renlunds museum i Karleby. Målningen är Elin Danielson-Gambogis Vid havsstranden/La Merenda (1904). Foto: Eva-Stina Kjellman.
K.H.Renlunds museum i Karleby. Foto: Eva-Stina Kjellman.
K.H.Renlunds museum i Karleby. Målningen är Fredrik Ahlstedts Landskap (1889). Foto: Eva-Stina Kjellman.