Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

2020

Beviljade bidrag, omgång september 2019, för verksamhet år 2020

Totalt beviljades 8 681 260 euro för verksamhet under år 2020. Beviljade enligt kategori:

Privat småbarnspedagogik 1 404 600 euro
Haga Privata Svenska Barnträdgårds garantiförening r.f.
Waldorf Åland r.f.
Folkhälsan Välfärd Ab
Föreningen Steinerlekskolan Näckrosen rf
Svenska föreningen i Östermyra
Daghemmet Arken
Dagvårdsförening Fyndet r.f.
Kilo svenska stiftelse/Kilo svenska lekskola
Musiikkipäiväkoti Poco:n kannatusyhdistys r.y.
Steinerpedagogikens vänner i Borgå rf
Garantiföreningen för svenska lekskolan i norra Kymmenedalen rf.
Föreningen Ekebo rf
Frälsningsarmens daghem Solhem
Garantiföreningen för Bullerbybarnen rf
Manna daghem
Andelslag daghemmet Fyren
Garantiföreningen för Sjundeå barnträdgård
Gäddvik Svenska Barnträdgård rf
Anna daghem Ab
Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab
Björneborgs svensk samskolas ab daghemmet
Jorvas barnträdgård
Svenska Kulturens Vänner r.f.
Prästkullanejdens hembygdsförening r.f.
Sedmigradskys småbarnsskola och Marias Asyl
Barnhemsföreningen i Gamla Karleby r.f.
Pro Sibbo svenska steinerskola rf/ lekskolan Gryningen
Föreningen Solgården-Aurinkotarha r.f.
Folkhälsan i Hagalund rf
Lillgården AB
Garantiföreningen för Kuus daghem
Understödsföreningen för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors rf
Steinerpedagogikens vänner i Västnyland rf
Garantiföreningen för Nickby barnträdgård r.f.
Kotka Svenska Samskolas Garantiföreningn r.f.
Lagstadgad eftermiddagsverksamhet 1 622 800 euro
Folkhälsans förbund rf
Grani Tennis rf.
Föräldraföreningen för fritidsklubben i Vasa centrumområde r.f
Kyrkslättnejdens ungdomsförbund r.f. KNUF
Föräldraföreningen Veikids rf
Garantiföreningen för Mattby svenska lekskola r.f
Fritidshemmet I Kottby
Marinas Heftis
Hem och Skola vid Borgby Skola r.f
Vendla Hem och Skola rf
Ekenäs Tennisklubb r.f.
Hem och skola i Sannäs rf
Barnavårdsföreningen i Finland rf
Föräldraföreningen för Fritidsverkstaden i Smedsby r.f.
Föreningen Folkhälsan i Öja r.f.
Folkhälsan Välfärd Ab
Norr om Stan rf
Konstikas-eftermiddagsverksamhet/Borgå konstskola
Vasa Settlementföreningen rf /Settlement Vestis
Johannes församling
Understödsföreningen Almus r.f.
Åbo Lawn-Tennis Klubb r.f.
Tavastsvenska föräldraföreningen rf.
Föreningen Folkhälsan i Karleby r.f.
Eftisverksamhet vid Småbönders skola
Björneborgs svenska samskola
Cygnaeus Morgonklubb rf
Lagstads Skolas Föräldraförening
Botnia 4H r.f
Svenska Kulturens Vänner r.f.
Jakobstads svenska församling/Eftermiddagsverksamheten för skolbarn
Bromarf-Eftis rf
Kvarnbackens Eftis
Såka daghems-och byagårdsförening r.f
Folkhälsan i Östra Helsinge r.f
Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys ry
Föreningen Folkhälsan i Gamlakarleby r.f.
Hem och Skola vid Helsinge Kyrkoby lågstadium rf.
Smedsby Ungdomsförening r.f.
Ab SE-Action Oy
Föreningen för Svenska samskolans i Tammerfors upprätthållande r.f.
Föreningen Folkhälsan i Korsholm r.f.
Föreningen Ekebo rf
Steinerpedagogikens vänner i Västnyland rf
Ungdoms föreningen Friska Viljor rf.
Kulloon iltis ry, Kullo eftis rf.
Pellinge Byaråd rf
Katarinaskolans eftis Byllan & Kupan
Rödskogs föräldraförening r.f.
Övrig läroinrättning 95 000 euro
Finska Forstföreningen r.f.
Oravais Musikskolas garantiförening r.f.
Lovisa Dansinstitut
Understödsföreningen för Oravais Skolmusikkår r.f.
Folkhälsan utbildning ab
Balatako-Jakobstads konstskola för barn och unga
Stiftelsen Helsingfors svenska musikinsitut/ Musik- och kulturskolan Sandels
Ungdomsförbund 167 500 euro
Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f.
Esbobygdens ungdomsförbund rf
Helsingfors Svenska Scouter r.f.
Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU) r.f.
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f.
Övermalax Ungdomsförening
Västnyländska Ungdomsringen rf
Borgåbygdens ungdomsförbund r.f.
Karleby Ungdomsförening r.f.
Pargas Gaming Community rf
Sommarrekreation 542 285 euro
Svenska lantbrukssällskapens förbund/Finlands svenska 4H
Jurmo byalag r.f.
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf / Sommarlägerverksamhet
Finlands Svenska Folkdansring r.f.
Gymnastikföreningen Nordan r.f.
Svenska baptisternas i Finland ungdomsförbund rf
Jakobstadsnejdens Diabetiker rf
Barnavårdsföreningen i Finland rf
Kanotklubben Wågen
Folkhälsans förbund rf
Norr om Stan rf
Mellersta Österbottens sommaruniversitet
Borgå Akilles/handboll
Föreningen Folkhälsan i Kristinestad rf
Pörtom ungdomsförening rf.
Folkhälsan Välfärd Ab
Spejarna i Gamlakarleby r.f.
Föreningen Folhälsan i Björköby R.F.
Mellersta Nylands Marthadistrikt rf
Gumbostrand byförening r.f.
Missionskyrkan i Finland/ Sjömansro
Västra Nylands Marthadistrikt
Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf
Hem och skola vid Söderkulla skola rf.
Skeppsföreningen Albanus r.f
Pro Pörtö r.f.
Finlands öar rf – Suomen saaret ry
Stiftelsen Pro Artibus
Folkhälsan i Lahtis rf
Föreningen Folkhälsan i Tenala rf.
Ungdomsföreningen Hoppet rf
Föreningen Folkhälsan i Ekenäs
Evitskog ungdomsförening rf
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Björneborgs svenska samskola
Finlands Svenska Idrott r.f.
Konstikas-eftermiddagsverksamhet/Borgå konstskola
KOMP! rf / ry
Föreningen Missionskyrkans Ungdom rf.
Garantiföreningen för Sibbo musiklekskola rf.
Programgruppen vid Rudolf Steinerskolan i Helsingfors r.f.
Sjundeå Idrottsförening rf
Kodarklubben r.f.
Metodistkyrkans i Finland svenska ungdomsförbund r.f.
Föreningen Brage i Vasa r.f
Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet sr
emma theman fma
Grankulla Gymnastikförening rf.
Alandia Strings
Föreningen Folkhälsan i Borgå
Stiftelsen Breidablick sommarhem för skolbarn.
Laestadianernas fridsföreningars förbund
Vassor Lägergård r.f.
Helsingfors Gymnastikklubb rf
Foreningen Folkhalsan i Alberga Rf
Sjundeå Gymnastikförening rf
Fitness idrottsförening r.f.
If Drott/friidrott
Fantasiskolan Fantsko vid Underverkstaden
Antons Vänner r.f.
Föreningen Folkhälsan i Terjärv rf
Folkhälsan i Nagu rf
Larsmo brandmannaklubb rf.
HiA-Hörselskadade i arbetslivet rf
Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f.
Finlands Röda Kors/Knattelägergruppen i Korsholm
Idrottsföreningen Sibbo-Vargarna r.f / friidrottssektionen
Borgå folkakademi
Folkhälsan i Kimito rf.
Skäriteaterförening rf
Hem och Skola i Karuby r.f.
Föreningen Folkhälsan i Munksnejden rf
Svensk Ungdom, Svenska Folkpartiets Ungdomsorganisation r.f.
Mariehamn Lawn-tennis Klubb r.f.
Gamlakarleby Bollklubb r.f.
Kronoby Hembygdsförening
Skogby byaråd rf
Porkala Parentesen rf.
Åbolands Brandkårsförbund r.f.
Ekenäs gymnastikförening
Vörå Kommunbibliotek
Barn och unga med särskilda svårigheter 1 131 500 euro
DuvTeatern rf
Helsingfors universitet
FDUV rf
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab
Förebyggarna rf
De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f.
Folkhälsans förbund rf
Project liv rf.
I mors stalle
DUV i kimitonejden r.f
De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland r.f.
FDUV/LL-Center
De Utvecklingsstördas Väl i Vasanejden r.f.
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Zachariasskolans Hem- och Skolaförening r.f.
Finlandssvenska teckenspråkiga rf
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Folkhälsan Välfärd Ab
De utvecklingsstördas väl i västra Åboland
Lilla Villans vänner rf
Musikcafé After Eight r.f.
Sävelvoima-Tonkraft
De Utvecklingsstördas Väl i Västnyland r.f.
Flyktingvännerna r.f.
De Utvecklingsstördas Väl I Karlebynejden r.f
De Utvecklingsstördas Väl i Jakobstadsnejden r.f
Finlands Svenska Autism- och Aspergerförening rf
Bamsegruppen r.f
MIELI Psykisk Hälsa Finland rf
De Utvecklingsstördas väl i Östra Nyland rf.
Sairaalaklovnit ry Sjukhusclowner rf
Niilo Mäki -säätiö
Övriga 1 193 500
Helsingforsalliansen
USM r.f./ Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f.
Sundom stigfinnare
Resurscenter för matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan
Österbottens Svenska Kristliga Folkhögskolesällskap r.f.
Passer Media
Estrad Evenemang rf.
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia
Parad Media
Stiftelsen Focus i västra Nyland
Club Villa rf/ Villa skola
Föräldraföreningen Familjelyan
Teater Magnitude
Ekvalita Ab
Moilo Oy Ab
Agricola svenska församling
Folkhälsans förbund rf
Chydenius föräldraförening rf
Skärgårdshavets biosfärområde
Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet/Folkmusiknätverket Lirarna
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs
Gamlakarleby Bollklubb r.f.
Folkhälsan i Iniö
Föreningen Kulturkarnevalen rf
Föreningen Folkhälsan i Jakobstad r.f.
BlåsÅboland rf
Föreningen Folkhälsan i Hitis
Föräldraföreningen vid Mårtensbro skola r.f.
Sydkustens landskapsförbund
Hem och skola vid Granhultsskolan rf
Svenska studiefonden
Organisationer 2 524 075 euro
KSF Media
Taimne oy / Teater Taimine
Krisjouren för unga / HelsingforsMission
Svenska hörselförbundet rf
Finlands Svenska Gymnastikförbund r.f.
Barn- och Ungdomsstiftelsen i Finland
Ungmartha r.f
Unga Scenkompaniet r.f.
Svenska Finlands Skolidrottsförbund – Stafettkarnevalen
Rock Donna r.f.
Maxmo skärgårdsföreninge
Ungdomscentra Villa Elba
Finlands svenska Marthaförbund rf
Folkhälsan i Petalax r.f
Kulturföreningen Grand rf.
Hem och skola-föreningen Triangeln rf
Sydkustens landskapsförbund
Natur och Miljö rf
Förbundet Hem och Skola i Finland
Elämän Nälkään Ry
Jyväskylän yliopisto
Ad Astra
Rockskolan rf
Understödsföreningen för Art-Dur Musik- och Bildkonstskola rf
Svenska föreningen i Lojo rf
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/Wasa Teater
Tankesmedjan Magma
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia
Föreningen Folkhälsan på Drumsö rf
Stationens Barn rf.
Arbetsgrupp Ebban: Sydkustens landskapsförbund r.f. och Emilda Ab
Finlands Svenska Idrott r.f.
Svenska Finlands folkting
Föreningen Luckan r.f.
Västnyländska kultursamfundet rf.
KulturÖsterbotten / Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur
Resurscentret Föregångarna r.f
Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs
Åbolands hantverk rf
Föreningen Brage i Helsingfors r.f.
Svenska Finlands Skolidrottsförbund r.f
Finlands Handbollförbund rf
Interpedia rf
Föreningen Folkhälsan i Borgå
Prästkullanejdens hembygdsförening r.f.
Suomen Icehearts ry
Folkhälsan i Dalsbruk
Nordens Hus – Pohjolan Talo r.f.
Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT r.f.
Föräldraföreningen för Svenska skolan i Kuusankoski rf.
Hangö Teaterträff rf
Fitness idrottsförening r.f. T
Västnyländska kultursamfundet rf.
Underverkstaden rf
Folkmusiksällskapet r.f. J
Krigshistoriska föreningen i Västnyland rf
Vanda Teaterförening rf
Pellinge Hembygdsförening rf
Finlands Svenska Scouter r.f.
Pohjola-Norden i Korsholm rf
Finlands Skärgårdsbokning Ab/Skärgårdshavets naturskola
Barnavårdsföreningen i Finland rf
Folkhälsan i Västanfjärd
AiM rf
Föreningen för Drama och teater, DOT r.f.
Postbackens Garantiförening – Postimäen kannatusyhdistys r.f.
Regnbågsankan rf.
Skolteaterföreningen r.f.
Finlands Schackförbund
KRAN rf
Gamlakarleby Bollklubb r.f.
DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f.
Bergö Öråd r.f./Bergö 2020
Bergö ungdomsförening rf
Suomen UWC-yhdistys ry