Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Foto: Amanda Grönroos/Svenska kulturfonden.
Barn som sitter i en röd fåtölj och läser en bok. Böcker i en bokhylla i bakgrunden.

Inbjudan: Seminarium om läsning 1 december 2023

Välkommen till seminariet Hur står det till med läsförmågan som ordnas 1 december 2023. Dagen erbjuder en djupdykning i de svenskspråkiga skolornas resultat i PIRLS-undersökningen 2021. Seminariet arrangeras i samarbete mellan Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell undersökning som vart femte år mäter läsförmåga, läsvanor och attityder till läsning bland tioåriga elever. Finland deltog 2021 för tredje gången och vi ville få djupare kunskap om läsningen bland eleverna i de svenskspråkiga skolorna i Finland. Därför gav vi, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska kulturfonden, Jyväskylä universitet uppdraget att göra en analys av ett större svenskspråkigt sampel. Vi finansierade Kari NissinensMarjo Siréns och Kaisa Leinos analys som nu offentliggörs på vårt gemensamma seminarium den 1 december.

Tid: Fredagen den 1 december kl. 10.30–14.00, smoothie från kl. 10
Plats: Epicenter, Mikaelsgatan 9, Helsingfors (ingång i hörnet av Mikaelsgatan och Universitetsgatan)
Språk: Programpunkterna är på svenska och finska
Stream: Seminariet streamas på Kulturfondens plattform
Målgrupp: Alla intresserade av bildning, utbildning och undervisning; särskilt

  • lärare, lektorer och rektorer,
  • forskare,
  • läsfrämjande organisationer och personer,
  • bildningschefer och andra utbildningsadministratörer.

Det är gratis att delta i seminariet och vi bjuder på välkomstsmoothie och lunch.

Anmäl dig på webben

Anmäl dig senast 24.11.2023 på anmalan.kulturfonden.fi

Anmäl dig också om du vill följa det streamade seminariet. En vecka före seminariet mejlar vi dig länken och noggrannare info om hur du kommenterar och ställer frågor under sändningen.

Välkommen!

Program

Jens Berg, kommunikationsföretagare, leder programmet under seminariedagen.

10.00 
Smoothie

10.30 
Välkommen! Hur står det till, Birgitta och Sören?
Birgitta Forsström, vd, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
Sören Lillkung, vd, Svenska kulturfonden

10.40
Hur läser fjärdeklassarna i Svenskfinland?
En presentation av resultaten i PIRLS-studien
Kari Nissinen, universitetsforskare, Jyväskylä universitet

11.30
Varför ser det ut så här och vad kan vi göra?
Två scensamtal om resultaten
Ann-Sofie Selin, speciallärare, ordförande, Finnish Reading Association
Mikael Fröjdö, rektor, Zachariasskolan, Nykarleby

Ann-Katrine Risberg, projektforskare, Niilo Mäki-institutet
Chris Silverström, utvärderingsexpert, Nationella centret för utbildningsutvärdering

12.10 
Paus

12.20 
Vad säger forskningen om hur vi ska hjälpa de svaga läsarna?
Martin Ingvar, professor, Karolinska Institutet

13.00 
Deltagarnas reflektioner

13.15 
Lunch

14.00 
Seminariet avslutas

Noggrannare information om seminariet

Katarina von Numers-Ekman
ombudsman, Svenska kulturfonden
katarina.von.numers-ekman(at)kulturfonden.fi
tfn 050 360 7436

Mia Smulter
producent, Svenska kulturfonden
mia.smulter(at)kulturfonden.fi
tfn 0400 774 500

Vi vill erbjuda trygga rum

På vår seminariedag uppmanar vi alla att möta nya teman, ny information och nya människor med öppet sinne. Vi strävar efter att lyssna på varandra, dela med oss av erfarenheter och föra en respektfull dialog.

Om du upplever osakligt bemötande under vårt evenemang ber vi att du berättar om det för oss som arrangerar seminariet; kontakta Katarina eller Mia.

Du kanske också vill läsa

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer

Träffa oss på Educa!

Läs mer

Educa-evenemang: Att vilja men inte kunna

Läs mer

Ny rapport: läsningen flyter – men skillnader finns

Läs mer