Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Foto: Cata Portin. Arkivbild.

Understöd för elevstipendier kan sökas från Studiefonden

Nu är det dags för läroinrättningar att söka om understöd av Svenska studiefonden för utdelning av elevstipendier 2023. Ansökan är öppen till 31 januari 2023. I år prioriteras ansökningar som lyfter fram elevernas eller studerandenas inlärning och framsteg i studierna och/eller som beaktar de ungas socioekonomiska bakgrund.

Vi uppmuntrar våra sökande att ansöka om understöd för extra insatser som stödjer elevernas/studerandes inlärning.

Studiefondens understöd kan till exempel användas för att betala en enskild elevs deltagande i en studieresa. Stipendierna får gärna fördelas på flera elever. Understödet kan även användas för en extra insats som stöder elevernas inlärning. Stipendiemedlen ska dock inte gå till ordinarie verksamhet, exempelvis speciallärarens lön, utan det ska vara fråga om ett externt stöd, till exempel i form av en extra personresurs som handleder en elev eller en grupp i ett ämne. 

Läs mer om understöden på Svenska studiefondens webbplats.

Ansökan görs i Kulturfondens ansökningssystem. Här kommer man till den elektroniska ansökningsblanketten (välj Svenska studiefonden – läroinrättningar).

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner r.f. och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr.

Beslut om utdelning fattas av Studiefondens styrelse. Samtliga sökande få besluten per e-post i mars 2023.

Frågor som gäller understöd för läroinrättningar kan riktas till specialsakkunnig Sonja Ollas-Airinen.

Tfn 050 3799 044, sonja.ollas-airinen@bmr.fi

Du kanske också vill läsa

Donation möjliggör konstterapi för barnpatienter

Läs mer

Tusen åländska barn bjuds på musikalen Havsandar

Läs mer

Positiv avkastning på stiftelsens förmögenhet 2023

Läs mer

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer