Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Välkommen på inspirationsdag för välbefinnande och lärande 28 september

Barn och unga som mår bra har de bästa förutsättningarna att lära sig. För att sprida kunskap om välbefinnande och nya sätt att stödja lärande hos barn och unga har vi samlat personer med praktisk erfarenhet av lyckade projekt i skolorna och daghemmen. Målet med dagen är att du går hem med ny kunskap, nya kontakter, idéer och praktiska verktyg. Kom med, lyssna och bidra till diskussionen!

För vem? Inspirationsdagen är till för dig som arbetar med barn och unga inom daghem och skola: utbildningsenheters ledning, elevhälsopersonal och lärare som har ett speciellt intresse för välbefinnande, pedagogik och specialpedagogik. 

Evenemanget är kostnadsfritt. Sammanlagt 100 personer ryms med. Sista anmälningsdag är 20 september.

När? Onsdagen 28 september 2022 kl. 08.30 – 15.15,

Var? SFV-huset G18, Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors.


Program

8.30  Kaffe
9.00  Välkomstord från arrangörerna och morgonmusik
9.15  Perspektiv på professionella möten mellan vuxna och ungdomar: Vad är ett gott bemötande?
Harry Lunabba, universitetslektor i socialt arbete, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 
9.45  Exkludering och inkludering på daghem och i skola 
Gunilla Holm, professor i pedagogik, Helsingfors universitet och Patrik Söderberg, universitetslärare, Åbo Akademi 
10.15  Kroppsbild, utseende och mat
Sjukskötarna Julia Backman och Ira Zetterborg, Ätstörningscentrums projekt Livslust
10.35  Medveten närvaro i skolan, Kim Wikström, lärare och handledare, Brändö gymnasium.
10.50  Paus
11.10  Studera STARKT – ett program för att stärka välbefinnande och studieförmåga hos studerande i gymnasiet 
Monica Londen, universitetslektor i pedagogik, Helsingfors universitet och Åse Fagerlund, neuropsykolog, psykoterapeut och seniorforskare vid Folkhälsans forskningscentrum
11.30  Stöd i klassrummet för elever med specialbehov 
Specialläraren Bo-Håkan Söderholm från Muvon rf och specialpedagogerna Lotta Bäck och Anna Dannbäck, Specialpedagogiskt resurscentrum, Kyrkslätts kommun 
12-13  Lunch
13.00  Workshop, första passet (se lista nedan)
13.50  Kaffepaus
14.10  Workshop, andra passet (se lista nedan)
15.00  Gemensam avslutning på dagen
15.10  Arrangörernas avslutningshälsning
 
Programmet slutar klockan 15.15.

I samband med anmälan väljer du sammanlagt två workshoppar som intresserar dig – en för det första passet kl. 13, en för det andra kl. 14.10. I varje workshop ryms 14 deltagare.

De workshoppar du kan välja mellan är:

  1. Inkludering och exkludering på daghem, Gunilla Holm och Jan-Erik Mansikka
  2. Inkludering och exkludering i skola, Patrik Söderberg
  3. Kroppsbild, utseende och mat, Julia Backman och Ira Zetterborg
  4. Stöd för specialpedagogiskt kunnande i klassrummet, Bo-Håkan Söderholm
  5. Stöd för elever med NPF, Lotta Bäck och Anna Dannbäck
  6. Studera starkt – Smakprov på hur vi i praktiken kan stärka gymnasiestuderandes välbefinnande och studieförmåga, Monica Londen och Åse Fagerlund
  7. Hitta fast mark, avslappning och fokus i vardagen genom medveten närvaro, Kim Wikström
  8. Tillämpning av relationsperspektiv, Harry Lunabba. 
     

Sista anmälningsdag är 20 september.

Inspirationsdagen ordnas av Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden. Projekten som lyfts fram under dagen har mottagit bidrag från en eller flera av dessa bidragsgivare.


Kontaktpersoner: Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning SFV, niklas.wahlstrom@sfv.fi, 050 548 2100 och Ulrica Stråhlmann, ulrica.strahlmann@konstsamfundet.fi, 044 703 05 40.

Du kanske också vill läsa

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer

Ansök om bidrag för naturutflykter

Läs mer

Årsboken för 2023 är publicerad

Läs mer

På Stödföreningen för asylsökande är individen i centrum

Läs mer