Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Läsambassadörerna Henrika Andersson och Amanda Audas-Kass. Matilda Audas Björkholm

Läsambassadörerna spred läsglädje till tusentals elever och vuxna

Projektet Den finlandssvenska läsambassadören x 2 har avslutats. Under tre års tid har författaren och skådespelaren Henrika Andersson samt modersmålsläraren och författaren Amanda Audas-Kass fungerat som läsambassadörer i hela Svenskfinland.

Under projekttiden träffade läsambassadörerna drygt 8900 elever, 1200 lärare, 800 barnskötare och lärare inom småbarnspedagogiken, 1700 föräldrar, 340 bibliotekarier och bibliotekspedagoger samt 320 studerande. Läsambassadörerna besökte sammanlagt 139 skolor och 36 daghem.

”Vårt främsta fokus har varit att stötta barn och elever samt deras pedagoger, lärare och föräldrar genom föreläsningar, boktips och läsinspiration”, sade Andersson och Audas-Kass på projektets slutseminarium 24 maj.

Under projektet har läsambassadörerna även introducerat konceptet tamburbibliotek på daghem, producerat pedagogiskt material för lärare, deltagit i debatter, skrivit artiklar och ordnat lästävlingar och kampanjer.

Bidrag av BMR

Projektet Den finlandssvenska läsambassadören x 2  beviljades sammanlagt 450 000 euro i stöd, varav Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes andel var 154 000 euro. De övriga finansiärerna var Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner. Projektets huvudman var Sydkustens landskapsförbund.

Projektet var en fortsättning på ett treårigt läsfrämjande projekt finansierat av Svenska kulturfonden som genomfördes 2014–2017. Då var syftet att skapa en grund för en effektiv, synlig och långsiktig satsning på läsfrämjande verksamhet bland finlandssvenska barn och unga. I bakgrunden fanns en nedåtgående läsfärdighet och Pisa-resultat som pekade på att barn i svenska skolor hade en lägre läskunnighet än barn i finska skolor.

När finansiärerna slöt upp för projektet Den finlandssvenska läsambassadören x 2 ville man bland annat rikta läsfrämjande åtgärder också till de mindre barnen och därför var barn under sju år en prioriterad målgrupp. Finansiärerna ville också undersöka vad som kunde göras för att stödja pojkarnas läsning. 

Hur de senaste årens läsfrämjande åtgärder påverkat läsfärdigheten får vi kanske svar på i höst. Jyväskylä universitet utreder som bäst fjärdeklassares läsning i samband med undersökningen PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study).  Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska kulturfonden har bidragit till att ett stort sampel (kring 1500 elever från 59 skolor) är med i utredningen. 

Du hittar projektet Den finlandssvenska läsambassadören x 2:s läsvärda slutrapport här

För ytterligare information om Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes bidrag:

Sonja Ollas-Airinen, specialsakkunnig

sonja.ollas-airinen@bmr.fi, +358 50 3799 044

För ytterligare information om projektet:

Henrika Andersson, Läsambassadör

henrika.andersson@sydkusten.fi, +358 40 865 7587

Amanda Audas-Kass, Läsambassadör

amanda.audas-kass@sydkusten.fi, +358 50 309 9782

Christel Björkstrand, Direktör, Sydkustens landskapsförbund

christel.bjorkstrand@sydkusten.fi, +358 50 351 3038

Du kanske också vill läsa

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer

Ansök om bidrag för naturutflykter

Läs mer

Årsboken för 2023 är publicerad

Läs mer

På Stödföreningen för asylsökande är individen i centrum

Läs mer