Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Nu är det dags att anmäla sig till sommarens aktiviteter – Stiftelsen Brita Maria Renlunds stödjer flera läger

Anmälningen till sommarläger och -aktiviteter pågår som bäst. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne stödjer i år barns och ungas läger med 870 000 euro. Sammanlagt beviljades 93 bidrag för olika läger. Det minsta bidraget som beviljades var 500 euro och det största 55 000 euro.

Vi har tittat närmare på tre av bidragsmottagarna som arrangerar konstläger i sommar.

Borgå konstskola ordnar lägret Sommarkonstikas under fyra veckor i sommar. Lägren är i första hand riktade till barn i åldern 6–10 år. Jonas Blomqvist, ansvarig ledare säger att kring 200–240 barn kommer att delta i sommarens läger.

Sommarkonstikas består en vanlig dag av frukost, konstverkstad, lunch, konstverkstad, mellanmål och fritid. Veckan avslutas med en utflykt. Temat för verkstäderna kan vara allt från keramik och målning till drama och hantverk.

”Barnen delas in i små grupper och alla får pröva på alla verkstäder. I år är temat havet och utflykten kommer att gå till Pellinge skärgård”, säger Blomqvist.

En vecka på Sommarkonstikas kostar 95 euro och det finns fortfarande platser till alla veckor. Verksamheten beviljades 15 000 euro i bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Bidraget används bland annat till lönekostnader, busstransport (utflykten) och till material. 

”Det skulle vara svårt att få ihop ett så trevligt koncept utan stödet. Varje läger har 60–80 barn och det behövs många anställda för att det ska vara trivsamt”, säger Blomqvist.

På Mellersta Österbottens sommaruniversitet i Karleby ordnas konstkurser för barn i början av augusti. Kurserna ordnas tre timmar per dag i en vecka. En kurs riktar sig till 6–8-åringar och en annan till 9–12-åringar. Kurserna är tvåspråkiga och kostar 25 euro per deltagare. Temat i år är Berättande bild, med den rörliga bilden i fokus. Så här skriver arrangören om kursen:

”Vi upptäcker hur man skapar rörlig bild genom blädder-animation och stop-motion, vi gör egna filmposters och undersöker hur man visuellt skapar olika känslostämningar passande för olika genrer.”

Kurserna avslutas med en gemensam utställning för familj, släkt och vänner.

Mellersta Österbottens sommaruniversitet beviljades 5 000 euro av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne för att ordna sommarkurserna. Rektor Kaija Kähäri-Wiik säger att sommaruniversitetet vill erbjuda Karlebytraktens barn och unga verksamhet av hög kvalitet. 

”Vi har extremt bra lärare, utrustning och material som håller toppklass och fina utrymmen.”

Bidraget från stiftelsen används bland annat för lönekostnader och materialkostnader och bidrar till att hålla kursavgiften låg. På så sätt ska så många barn som möjligt kunna delta i kursen.

”Vi jobbar enligt devisen barnet först”, säger Kähäri-Wiik.

Foto: Susanna Storbacka/Pro Artibus.

Stiftelsen Pro Artibus ordnar i sommar tre kostnadsfria läger för 8–13-åringar. Lägren hålls i juni i Nagu, Vanda och Lovisa. 

”Vårt område är hela Svenskfinland och vi ska synas på olika orter. Nu är vi för tredje året i Vanda, mitt i Myrbacka”, säger Kia Orama, kurator för publikarbete.

När Pro Artibus planerar var stiftelsen ordnar sina sommarläger försöker de välja en ort där det inte från tidigare finns ett så brett utbud av svenskspråkig barnkultur eller en ort som ingår i stiftelsens fokusområde.

Lägren riktar sig till svenskspråkiga barn och till barn som går i svenskt språkbad. Nytt för i år är att lägren har en lite äldre målgrupp än tidigare.

”Vi vill fånga dem som har ett utpräglat konstintresse”, säger Orama.

Utgångspunkten för Pro Artibus sommarläger är samtidskonsten med sina varierande uttryckssätt. I år är lägrens tema ”Mjukt” och barnen söker inspiration i konstnärer som jobbar med mjuka material och upplevelser i sina arbeten.

”Vi önskar att våra konstläger är en trygg plats för barnen att experimentera kring konst. Under åren har det var fint att märka hur barnen kan överraskas och deras konstsyn utvidgas genom att kunna visa på att konst kan vara, se ut, kännas och upplevas på oändligt många sätt”, säger Orama.

Hon berättar att alla tre läger har samma grundplan, men de enskilda lägren formas enligt respektive plats och det utbud som finns tillhanda. 

”I Lovisa åker vi till exempel på utflykt till en alpackafarm en av lägerdagarna för att där på ett handgripligt sätt kunna fortsätta jobba kring temat ”mjukt”, säger Orama.

Lägerdagarna byggs upp av konstverkstäder förmiddag och eftermiddag och varvas med lunch och mellanmål. Varje dag innehåller också fritid och lek. Lägren är dagsläger som pågår klockan 9–15.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds bidrag på 15 000 euro används bland annat för personalkostnader, matkostnader och resor.

För ytterligare information om lägren:

Borgå konstskola

Mellersta Österbottens sommaruniversitet i Karleby

Stiftelsen Pro Artibus

Du kanske också vill läsa

Donation möjliggör konstterapi för barnpatienter

Läs mer

Tusen åländska barn bjuds på musikalen Havsandar

Läs mer

Positiv avkastning på stiftelsens förmögenhet 2023

Läs mer

Stiftelsen BMR firar jubileum – bjuder 11 000 barn på teater

Läs mer